Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 februari 2007

ABB förbättrar resultatet

ABB Sverige redovisar för 2006 en beställningsingång på 24,4 miljarder kronor. Det är en ökning med 16 % jämfört med föregående år. Efterfrågan på produkter och service samt investeringar hos industrikunder låg under året på en fortsatt hög nivå. Exportförsäljningen svarade för 76 % av den totala beställningsingången.

Intäkterna ökade med 6 % till 23 miljarder kronor. Fyra av de fem divisionerna stod för en mycket god tillväxt. Division Robotics minskade dock, dels beroende på en extremt hög nivå under 2005 och dels på grund av svag efterfrågan från bilindustrin 2006. Antalet medarbetare (omräknat till heltidstjänster) låg på samma nivå som föregående år med 8 701 personer 2006 jämfört med 8 723. Årlig rekryteringstakt ligger på cirka 500-600 personer för ersättningsrekrytering samt förstärkning inom speciella tillväxtområden. För fjärde året i rad visade ABB Sverige en mycket positiv utveckling med en kraftig ökning av resultatet jämfört med föregående år. En bra marknadssituation med hög efterfrågan inom i stort sett alla marknadssegment har bidragit till ökad tillväxt och därmed förbättrat resultat. Andra faktorer är satsningen på konkurrenskraftiga erbjudanden och rätt förädling i verksamheten samt arbetet med ständiga förbättringar inom alla delar av verksamheten. Sammantaget har detta lett till en ökad produktivitet med cirka 10 % för femte året i rad. Efterfrågan på marknaden drivs dels av utbyggnaden av infrastrukturen i den "nya" världen där investeringar i elnät och industriproduktion är mycket stora. I Europa och Nordamerika sker modernisering, utbyggnad av befintliga anläggningar och sammankoppling av elnät.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-2