Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 februari 2007

Aros Quality förbättrar resultatet

Aros Quality Group redovisar ett rörelseresultat på 102,5 miljoner kronor för 2006. Detta är väsentligt bättre än fjolårets rörelseresultat på 86,5 miljoner kronor och följer omsättningsutvecklingen.

Aros Quality Group ökade under 2006 sin omsättning från 991,1 miljoner kronor till 1 258 miljoner kronor. Rörelseresultat efter fin. poster landade på 102,5 Msek (86,5). Koncernen är verksam inom två affärssegment Komponenter som producerar transformatorer, kablage, mekanikdetaljer, stansad plåt och formsprutad termoplast samt System som utvecklar och producerar system, kraft- och automationslösningar samt monterar kompletta maskiner i nära samarbete med kunderna. AQ har 1580 anställda, varav 742 i Sverige, 611 i Bulgarien, 137 i Kina, 88 i Estland samt ett försäljnings- och teknikbolag med två anställda i Italien. Styrelsen gör idag bedömningen att såväl fakturering som resultat kommer att utvecklas positivt under 2007. Detta baserat på en fortsatt stark industrikonjunktur och den fulla effekten av de förvärv som gjorts under 2006 och början av 2007. Koncernen strävar efter fortsatt lönsam tillväxt inom sina affärsområden. Tillväxten skall ske både organiskt och via förvärv.
Annons
Annons
2020-08-04 13:53 V18.8.1-2