Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 februari 2007

OEM Electronics och Cyncrona<br>försämrar rörelseresultatet

OEM ökade sin omsättning med 6% till 1 450 MSEK under 2006. Resultatet före skatt ökade med 13% till 128 MSEK. Det är dock inte elektroniken som lyfter OEM. Både Cyncrona och OEM Electronics gör ett sämre resultat än 2005.

Omsättningen i det fjärde kvartalet ökade med 12 % till 393 MSEK (350). Resultat före skatt för samma period ökade med 8 % till 34 MSEK (31). Orderingången ökade med 4 % till 356 MSEK (343). Under perioden avyttrades JMS Systemhydraulik den 30 november. För helåret så ökade omsättningen med 6 % till 1 450 MSEK (1 366). Resultat före skatt ökade med 13 % till 128 MSEK (113) och resultat efter skatt ökade med 11 % till 91 MSEK (82). Avyttringen av JMS Systemhydraulik tillför ytterliggare 91 MSEK efter skatt. De båda affärsområdena som är verksamma inom elektronikindustrin visade båda en negativ resultatutveckling. OEM Electronics, som säljer apparat- och kretskortskomponenter, EMC och mikrovågskomponenter, ökade visserligen sin omsättning något från 305 till 307 MSEK men rörelseresultat landade på 18,8 MSEK (24,7) MSEK. Genomförda marknadsinvesteringar har lett till bra tillväxt inom vissa områden vilket gör att omsättningen totalt sett hamnar i nivå med föregående år. Resultatminskningen på 24 % beror på en större affär upphört samt att man avvecklade en leverantör beroende på att de bytt marknadsstrategi. Cyncrona, som säljer produktionsutrustningar och insatsvaror för elektronikproduktion, minskade sin omsättning från 284 MSEK till 245 MSEK. Rörelseresultat försvagades från 18,5 MSEK till 14,2 MSEK. Cyncrona minskade omsättningen med 14 % vilket ledde till att resultatet minskade med 24 %. Omsättningsminskningen beror i huvudsak på att delar av omsättningen har övergått i kommissionsaffär. Satsningen i Baltikum som påbörjades 2005 bidrar dock enligt bolaget väsentligt till bolagets omsättning.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2