Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 22 februari 2007

Ökad omsättning och bättre resultat för Elektronikgruppen

Elektronikgruppen förbättrar sitt resultat väsentligt under 2006, från 27,4 MSEK till 42,2 MSEK. Omsättningen ökar från 716 MSEK till 827 MSEK under samma period. I fjärde kvartalet ökar orderingången från 193 MSEK till 210 MSEK och omsättningen ökar från 193 MSEK till 208 MSEK. Resultatet i fjärde kvartalet ökar från 8,1 MSEK till 10,6 MSEK.

Elektronikgruppens orderingång ökade under 2006 från 716 MSEK till 806 MSEK vilket landade på en omsättning på 827 MSEK. Resultatet efter finansnetto nära fördubblades från 27,4 MSEK till 42,2 MSEK. Koncernens internfakturering mellan affärsområdena uppgick till 17,6 (17,3) MSEK och gemensamma ej fördelade kostnader uppgick till 15,4 (9,9) MSEK. EG Electronics, som säljer kundanpassade komponenter till elektronikindustrin i Norden, Polen, Baltikum och Kina, ökade sin omsättning till 466 MSEK från 421 MSEK året innan .Orderingången ökade till 446 (431) Mkr. Rörelseresultatet ökade under perioden till 23,7 (12,3) Mkr. Resultatförbättringen förklaras till största delen av minskade kostnader inom affärsenheten Components i samband med avveckling av olönsamma produktgrupper. Vidare uppvisade affärsenheten Display & System en resultatökning till följd av ökande försäljningsvolymer. Verksamheten i Kina fortsätter att utvecklas väl och en allt större del av affärsområdets försäljning går via koncernens kontor i Shanghai. EG Products, som utvecklar, tillverkar och säljer induktiva komponenter och fiberoptiska produkter till globalt verksamma företag inom elektronik och telekommunikation, ökade sin omsättning till 135 MSEK från 125 MSEK året innan. Orderingången ökade till 138 från 121 MSEK. Rörelseresultatet ökade till 10,8 (8,6) MSEK. Resultatökningen under perioden hänför sig till ökad efterfrågan på induktiva komponenter samt en förbättrad lönsamhet inom affärsenheten Fiberoptics. Affärsenheten Cellular, som på årsbasis omsatte cirka 5 Mkr, har på grund av bristande lönsamhet avvecklats under fjärde kvartalet. EG Production Technology, som säljer produktionsutrustningar,förbrukningsmaterial och processutbildning till elektronikindustrin i Norden, Polen och Baltikum, ökade sin omsättning till 119 (95) MSEK. Orderingången ökade till 108 (85) MSEK och rörelseresultatet ökade till 11,8 (6,5) MSEK. Affärsområdets maskinförsäljning har under perioden utvecklats väl på den svenska och den polska marknaden. Stencilverksamheten i Sverige uppvisar en stabil lönsamhet medan den avmattning som inleddes i Finland under tredje kvartalet har fortsatt under fjärde kvartalet. EG Electromechanics, som säljer elektromekaniska komponenter till bland annat fordonstillverkare och företag inom industriautomation i Norden, ökade sin omsättning till 116 (84) MSEK. Orderingången ökade till 114 (83) MSEK och rörelseresultatet ökade till 14,5 (10,7) MSEK, varav provisionsintäkter utgjorde 5,5 (5,0) Mkr. Resultatförbättringen kan i allt väsentligt hänföras till ökade försäljningsvolymer inom såväl fordons- som industrisegmentet.
Annons
Annons
2020-08-04 13:53 V18.8.1-1