Annons
Annons
Annons
Annons
Esbjörn Johansson Krönikor | 22 februari 2007

Specificera prepreg i lageruppbyggnad?

Vi mönsterkorts- leverantörer brukar fråga efter så detaljerade specifikationer som möjligt för att reda ut alla frågetecken kring mönsterkortet men när det gäller flerlagerkort och dess uppbyggnader händer det att lageruppbyggnaden i all välmening specificerats noggrant med vilken typ av prepreg som ska användas.

Vi rekommenderar att inte specificera prepreg-typ och anledningen är de variationer som förekommer mellan olika typer av prepreg-fabrikat. Vad är ett Prepreg? Ett flerlagerkort byggs upp med tunna och styva innerlager som sammanfogas med prepreg. Ett prepreg består av hartsimpregnerad glasfiberväv. Glasfiberväven fungerar som en armering som minskar materialrörelserna och håller ihop mönsterkortet i X- och Y-led. Hartsimpregneringen består i huvudsak av epoxi i FR-4 material. Ett prepreg är halvt uthärdat, dvs mjukt och sladdrigt före sammanpressningen av flerlagerkortet. Glasfiberväven Glasfiberarmeringarna finns i ett flertal olika vävutföranden. Antalet glasfibertrådar i varje trådbunt, tätheten hos väven och vävens tjocklek varierar mellan de olika vävtyperna. Du känner säkert igen benämningar som 1080, 2116 och 7628, detta är alltså glasfibervävens benämningar och siffrorna går inte logiskt att härleda till vävtäthet eller tjocklek, det får man helt enkelt slå upp i tabeller. Hartsimpregnering Vid hartsimpregnering av glasfiberväven kommer mängden harts (epoxi) och därmed också tjockleken variera mellan olika fabrikat och givetvis inom vissa naturliga produktionstoleranser på ett och samma fabrikat och typ. Efter impregnering av glasfiberväven behåller det färdiga prepreg-arket samma benämning som väven, även om nu mängden harts och därmed också tjockleken varierar mellan olika fabrikat. Trots att IPC-4101 (specifikation för laminat och prepreg) finns där i bakgrunden är variationerna ofrånkomliga. Utflytning hos prepreg vid flerlagerpressning varierar också, inte minst beroende på koppartjocklek på innerlager och mönsterfördelningen på innerlager. Ytterligare en anledning att inte specifiera prepreg i lageruppbyggnaden är att alla laminatproducenter inte tillverkar alla typer av prepreg, ett vanligt exempel är 2125 som inte finns tillgänglig hos alla asiatiska mönsterkortsleverantörer. Att specificera ett visst fabrikat är inte heller en lösning, eftersom du snabbt låser dig till några få mönsterkortsleverantörer. Impedansanpassning Vanligaste anledningarna till att specificera lageruppbyggnad överhuvudtaget, är antingen krav på en viss genomslagsspänning eller att vissa ledare har krav på impedansanpassning. När det gäller impedansanpassade mönsterkort är ofta önskemålet att uppnå så snäva värden på Z som möjligt, i förhållande till beräknade värden. Men eftersom just prepreg kan variera i tjocklek, utflytning och därmed hartsmängd är det inte alltid bra att specificera exakt benämning på prepreg. Specificera istället önskat dielektriskt avstånd mellan ledaren och jordplan, samt vilken dielektricitetskonstant som använts i beräkningarna (t ex Dk=4,3). Vid kritiska impedansanpassningar (t ex högt Z, små toleranser, differential) bör du se till att mönsterkortstillverkaren även verifierar resultatet genom mätning. Summering Undvik alltså att specificera exakt prepreg-typ i din mönsterkortsuppbyggnad. Specificera istället önskade dielektriska avstånd mellan de olika lagren. Finns prepreg specificerat i äldre underlag kan man med en enkel textfil i underlaget helt enkelt överlåta till mönsterkortstillverkaren att välja en uppbyggnad som ligger så nära specificerad uppbyggnad som möjligt, utan att för den delen riskera mönsterkortets funktion eller tillförlitlighet. Esbjörn Johansson Teknisk chef, Aviv Capinor esbjorn.johansson@avivcapinor.com
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1