Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 februari 2007

Kraftigt förbättrat rörelseresultat för Mydata

Mydata ökar omsättningen under 2006 från 643,2 miljoner kronor till 724,4 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökar från 23,2 till 67,7 miljoner kronor för samma period.

Nettoomsättningen hos Mydata uppgick för perioden januari-december 2006 till 724,4 mkr (643,2). Orderingången för perioden uppgick till 725,5 mkr (645,3) en ökning med 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 67,7 mkr (23,2). Andelen forskning och utveckling uppgick till 14 (15) procent av omsättningen. Under perioden har FoU belastat resultatet med 98,7 mkr (96,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 65,0 mkr (17,2). Bengt Broman tillträdde som ny VD på Mydata den 1 januari 2007. Bengt Broman har tidigare bland annat varit verksam som VD i LGP Allgon där Skanditek var en av huvudägarna. I maj 2006 meddelade Mydata att ytterligare utvecklingsinsatser behövdes för att uppnå den tekniska specifikationen på produkten. Ytterligare framsteg med den tekniska specifikationen har uppnåtts under perioden och tidigare kommunicerade bedömningen, att produkten kommer att uppfylla målen under första halvåret 2007, kvarstår.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-2