Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 februari 2007

Fler forskare ska lyckas<br>bygga framtida tillväxtföretag

Många av framtidens exportföretag finns i forskningslabben, men problemet är att de flesta forskare saknar kompetens och drivkraft för att lyckas med att bygga ett exportföretag.

För att lyckas krävs normalt också en näringslivserfaren person som drivs av att göra affärer. Med det nya Kick Start programmet finns nu ett nytt hjälpmedel för att matcha ihop entreprenörer med forskare. Bakom det unika programmet står Stockholm Innovation & Growth (STING) och Innovationsbron Stockholm. Scint-X, ett nytt forskningsbaserat bolag inom röntgendetektormarknaden, är det första bolaget som utnyttjar Kick Start. "Inom STING finns en välutvecklad process för att matcha ihop forskare och entreprenörer. Dessutom har vi ett stort flöde av mycket intressanta idéer från forskarmiljöerna. Vi är mycket glada att vi äntligen kan erbjuda ett urval av våra STING-bolag den viktiga hörnsten som har saknats; ekonomisk ersättning till entreprenörer som rekryterats till projekten. Det är normalt fel väg att förmå forskare att bli entreprenörer. För att skapa tillväxtföretag av bra forskningsresultat krävs istället en näringslivserfaren entreprenör som kan omvandla resultaten till konkurrenskraftiga produkter och sälja dem", säger Pär Hedberg, VD på STING. "Innovationsbron arbetar för att forskningsresultat skall bli affärer och därmed bidra till det långsiktiga välståndet i Sverige. Vi tillhandahåller ett antal verktyg för detta, till exempel innovationslån, ägarkapital och andra former av finansiering. Genom Kick Start kommer vi också åt en av de mest avgörande utmaningarna vid kommersialisering, nämligen att få in näringslivserfaret folk tidigt", säger Björn Varnestig, VD på Innovationsbron Stockholm. Kick Start programmet innebär att om en entreprenör går in som VD/projektledare i ett bolag, startat av en forskare, kan entreprenören få en grundlön på maximalt 18 000 kronor/månad i 10 månader. Förutsättningen är att bolaget antagits till STINGs inkubatorsverksamhet och att entreprenören får en ägarandel i bolaget. Kick Start är ett pilot projekt under 2007/2008, och har utvecklats av Sting tillsammans med Innovationsbron Stockholm, som också står för finansieringen. I pilotprojektet kommer max fem STING-bolag erbjudas den här möjligheten. Först ut är Scint-X, vars produkt är en kritisk komponent till digitala röntgendetektorer. Produkten är framtagen av Jan Linnros, professor i fasta tillståndets elektronik vid KTH och Sture Pettersson, professor på Mittuniversitetet. Användningsområdet är till exempel tandläkarröntgen och materialanalys. "Vår produkt ger bättre upplösning och har bättre känslighet än andra detektorer. Det innebär bland annat att man kan använda en lägre röntgendos", förklarar Jan Linnros. Till bolaget har man nu knutit entreprenören Per Wiklund som tidigare haft ett eget företag och arbetat som konsult. Nu ska han tillsammans med en projektanställd processingenjör föra Scint-X detektor från laboratoriet ut på marknaden. "För min del är det en väldig lättnad att det kommer in en annan person som kan leda det arbetet. Det går inte att fokusera på företagandet och forskningen samtidigt", konstaterar Jan Linnros som räknar med att arbeta ca 20 procent av sin tid med bolaget. "Företaget har fått viss startfinansiering från Vinnova. Kick Start var ännu en viktig pusselbit i finansieringen", säger Per Wiklund.
Annons
Annons
2020-08-04 13:53 V18.8.1-2