Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 27 februari 2007

EG Display & System i Polen ökar 100% i år

EG Display & System, en av två affärsenheter inom EG Electronics affärsområde, mer än fördubblade sin omsättning under 2006. Utvecklingen kommer att fortsätta under 2007 och en av de stora tillväxtmöjligheterna finns i Polen.

EG Display & System har likt hela Elektronikgruppen genomgått en stor förändringsprocess med omstruktureringar med ändrade affärsstrategier. EG Components har sett personalnedskärningar medan EG Display & System ökat med 15 anställda under det senaste året. Både EG Display & System och EG Components har gått djupare i värdekedjan och erbjuder idag mer tjänster och resurser inom utveckling och design-in istället för att endast leverera komponenter till sina kunder. "Vi vill gå från att utveckla plattformen åt våra kunder. Då kan vi lättare hjälpa kunden att välja displayer som passar", säger VD Lars Lundin till evertiq. Konceptet verkar funka för EG, även utanför Sverige, som är den enskilt i särklass största marknaden för EG Display & System. "De som behöver displayer behöver också en plattform", säger Lars Lundin till evertiq. Under 2006 ökade EG Electronics sin omsättning från 421 miljoner kronor till 466 miljoner kronor. EG Display & System ökade från 106 miljoner kronor till 230 miljoner kronor. "Ökningen är främst på grund av att vi fått ett tätare samarbete med våra huvudmän vilket gjort att vi kunnat erbjuda våra kunder en mycket bättre support och därmed har vi stärkt vår konkurrenskraft", säger Lars Lundin till evertiq. De regioner där EG Display & System gått bäst är Danmark, Finland och Sverige men även i Norge, där man är igång med väsentliga satsningar med ny personal ser det också ljus ut. I Baltikum och Polen är man lite mer försiktig. I Polen har man 1,5 personer igång men där ser man en enorm potential. "Polen är väldigt hett just nu, det ser man bland annat på de kontraktstillverkare, NOTE, Partnertech och Lövånger som flyttat dit delar av sin produktion", säger Lars Lundin till evertiq. "Vi räknar med att dubbla omsättning och personal i Polen i år", fortsätter Lars Lundin. Lars Lundin berättar för evertiq att även om ingenting är klart ännu så kan det bli aktuellt med förvärv i Polen för att öka volymmässigt i denna region. Det är dock kulturskillnader i Baltikum som kan vara svåra att tas med, enligt Lars Lundin. I Polen går det ganska bra men i exempelvis Estland går det betydligt trögare. "I Estland har vi idag nästan ingenting. Efterfrågan på utveckling och design-in är ännu inte så stor i Estland där man framför annat prioriterar lägre priser", säger Lars Lundin till evertiq.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-14 17:09 V17.4.0-2