Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 februari 2007

24,7 miljoner kronor i förlust för Elektromekan

Affärsområdet Elektronik i Westergyllen utgörs av kontraktstillverkaren Elektromekan. Det går fortsatt väldigt tungt ekonomiskt för bolaget efter att man tappat ca 200 miljoner kronor i intäkter under det senaste året. Som evertiq rapporterat om tidigare så är det nästan helt uteslutande telekomsegmentet som försvagats väsentligt hos Elektromekan.

Marknaden för kontraktstillverkning av elektronik har under de senaste åren kännetecknats av betydande variationer i efterfrågan. Detta har speciellt karaktäriserat telekommarknaden som historiskt varit Elektromekans största marknadsområde. Under det senaste året har kontraktstillverkningen generellt sett blomstrat på de allra flesta håll i norra Europa, med undantag för telekomsektorn. På grund av nyutvecklad teknik har en av volymprodukterna hos Elektromekan de senaste åren, kretskort till mobiltelefonbatterier, successivt fasats ut under 2005 och början av 2006. Under 2006 minskade leveranserna till telekomsegmenten med ca 200 mkr jämfört med 2005. För att möta en minskad efterfrågan från telekommarknaden har Elektromekan de senaste åren satsat ökade resurser mot industrisegmentet. Tillväxten inom industrisegmentet som uppgick till ca 50 mkr, en ökning med ca 75 procent, har ännu inte kunnat kompensera de minskade volymerna inom telekomsegmentet. Nettoomsättningen inom affärsområde Elektronik minskade med 43 procent och uppgick till 221 mkr (390). Rörelseresultatet uppgick till -24,7 mkr (-2,4) vilket har påverkats negativt med 2,8 mkr av nedskrivningar av lager. Resultatet har väsentligt belastats av kostnader för uppsägning av övertalig personal på grund av den minskade volymen. Rörelsemarginalen uppgick till -11,2 procent (- 0,6).
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1