Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 01 mars 2007

Caran köper verksamhet av Saab Combitech

Caran, som ingår i LogicaCMG koncernen, har tecknat avtal om att förvärva Saab Combitechs verksamhet i Göteborg och Trollhättan. Verksamheten, som huvudsakligen är inriktad på utveckling av avancerad elektronik och mjukvara för fordonsindustrin, har idag cirka 70 medarbetare.

Carans förvärv av Saab Combitechs verksamhet är ett led i Carans satsning på detta område, och med dagens affär får Caran nära 200 konsulter inom el, elektronik och inbyggda system. "Caran har sedan lång tid nära relationer med svensk och internationell fordonsindustri. Elektronik, mjukvara och inbyggda system blir en allt viktigare del i modern fordonsutveckling och för Caran är detta därför ett prioriterat område, säger Mats Rogbrandt, VD för Caran. Inom Caran förväntar vi oss också betydande teknikfördelar med den nu genomförda affären i kombination med den satsning på inbyggda system som vi genomför i Stockholmsregionen." Samtidigt har WM-data/Caran och Saab enats om att förändra ägandet i de, av WM-data/Caran och Saab, gemensamägda bolagen Caran Saab Engineering AB och A2 Acoustics AB. Saab och Caran bildade under 2001 det gemensamägda bolaget Caran Saab Engineering AB. Verksamheten fokuserar på utveckling, konstruktion och beräkning för kunder inom flygindustrin och har idag 150 medarbetare. Ett avtal har nu tecknats som innebär att Caran överlåter sin andel i Caran Saab Engineering AB (50%) till Saab som därmed kommer att äga 100 % av bolaget. Caran förvärvade under 2001 60% av det Saabägda bolaget A2 Acoustics AB. Bolaget har idag 10 medarbetare och är en ledande leverantör av lösningar som förbättrar ljud- och vibrationsegenskaper till kunder inom huvudsakligen fordons- och flygindustrin. Bolaget har ett antal patenterade lösningar inom området. Ett avtal har nu tecknats som innebär att Saab överlåter sin andel i A2 Acoustics AB (40%) till Caran som därmed kommer att äga 100% av bolaget. Dessa transaktioner beräknas vara genomförda i början av april och förutsätter delvis godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1