Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 02 mars 2007

Acreo knoppar av IRnova

Acreo AB bolagiserar sin verksamhet för avancerade bildsensorer som används för detektion av infrarött ljus i olika typer av mörkerseende kamerasystem. Det avknoppade bolaget får namnet IRnova och bygger på Acreos expertis inom tillverkning och utveckling av så kallade QWIP - Quantum Well Infrared Photodetectors.

Bolagiseringen av verksamheten är en naturlig följd av en lyckad kommersialisering av flera års forskning och utveckling. IRnova blir från starten en leverantör av detektorer och lösningar med produkter som säljs till en växande global marknad. IRnova ägs av Acreo tillsammans med de anställda och med Acreo som majoritetsägare. Acreos QWIP-verksamhet har historiskt byggts upp i nära samarbete med FLIR Systems som är en världsdominerande tillverkare av avancerade IR (InfraRed) kameror och system. Denna nära relation till en krävande kund har haft stor betydelse för utvecklingen skriver Acreo i ett pressmeddelande. Under det senaste året har Acreos verksamhet haft stor framgång på världsmarknaden med ett stort intresse från flera större aktörer som resulterat i nya projekt och beställningar samt samarbeten för att kunna erbjuda nya lösningar och på ett effektivare sätt kunna täcka en världsomspännande marknad. IRnova blir från start en producent av avancerade IR detektorer. Genom att produktionskapaciteten i Electrum-laboratoriets renrum i Kista ökats väsentligt under 2005-2006 står IRnova rustat att möta en ökad efterfrågan på hög-presterande detektorer. IRnova har ambitionen att befästa sin position och samtidigt fortsätta att utveckla teknologin för att möta kraven från nya kunder och applikationer. Militära applikationer har tidigare varit dominerande men ett antal nya industriella applikationer, såsom t.ex. detektion av Co2 och metanläckor, växer i betydelse. Verksamheten kommer att behöva förstärkas med ytterligare personal under kommande år. "Vi är stolta och glada över att kunna starta IRnova", säger Hans Hentzell, VD Acreo. "Acreo har tillsammans med FLIR Systems och FMV med stöd av Vinnova utvecklat avancerad nanoelektronik för icke synliga ljusvåglängder under flera år. Från att ursprungligen startat som akademisk forskning på KTH har vi nu kommit så långt att verksamheten inom kylda IR-detektorer är mogen att knoppas av i ett eget bolag. För oss är det en stor framgång att kunna visa att vi faktiskt kan ta nanoelektronik från forskning till kommersiell verksamhet. IRnova får en flygande start genom att produktionsteknik och marknad har utvecklats inom Acreo i samarbete med kunderna under flera år. Forskning på nya typer av högupplösande detektorer fortsätter vi tillsammans med IRnova och övrig industri inom ramen för forskningscentrat IMAGIC som finansieras av Vinnova, SSF, KKS och industriparterna." "Vi kommer nu att fokusera våra resurser och ansträngningar ytterligare med målet att bli den främsta leverantören av infraröd detektorteknologi på världsmarknaden", säger Bernhard Hirschauer som utsetts till VD för IRnova. "Det är jätteroligt att nu få köra igång IRnova efter en intensiv period av förberedelser där även Stockholm Innovation & Growth bidragit med värdefull coachning. Att vi nu får möjlighet att driva verksamheten i ett separat bolag kommer att väsentligt underlätta fokus och möjligheterna att bygga upp ett starkt varumärke med en tydlig identitet mot våra kunder. Fortsatt nära samarbete med Acreo och Electrumlaboratoriet garanterar även god tillgång till ny forskning som kan ligga till grund för framtida produkter. Denna etablering är även bekräftelse på att det går att ha högteknologisk produktion och skapa nya jobb och tillväxt inom opto- och Nano-elektronik i Sverige".
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-2