Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 06 mars 2007

Sakta men säker tillväxt<br>för Future Electronics

Future Electronics har som mål att bli Europas tredje största distributör. Arrow och Avnet rår man inte på men med målet 1 miljard dollar i omsättning i Europa så bör man i alla fall lyckas inta tredjeplatsen, det tror Future Electronics chef för Norden och Baltikum, Roger Holmström.

Future Electronics omsätter idag ca 600 miljoner dollar i Europa. Målet med denna region är att man skall nå en omsättning på 1 miljard dollar. Sverige beräknas stå för ca 10% av den europeiska marknaden. I den region där Roger Holmström är ansvarig så är Sverige den dominerande marknaden. "Man skall inte underskatta den svenska elektronikindustrins betydelse", säger Roger Holmström till evertiq. I Sverige sålde Future Electronics för ca 35 miljoner dollar under 2006. Sverige är dominerande i Norden och än har de baltiska länderna inte hunnit nå några riktiga volymer i Future Electronics försäljning. Efter Sverige så kommer i storleksordningen den finska och den danska marknaden. Den norska marknaden är något efter de övriga i Norden. Inbördes har rankingen i Futures försäljning inte ändrats mellan de nordiska länderna men den danska marknaden har fått ett visst uppsving medan bland annat den finska marknaden krympt något. Många kontraktstillverkare har flyttat från Finland till Estland vilket har bidragit till tillväxten i denna region. "Estland skiljer sig något från övriga Baltikum. Det är inte riktigt lika billigt i Estland längre och det har blivit väldigt svårt att få tag på personal, speciellt i Tallinnområdet. Nu får man söka sig längre ut om man ska kunna få tag på kompetent personal", säger Roger Holmström till evertiq. Future Electronics har funnits i Sverige och Norge i tio år och i Finland och Danmark i 11 år. Filosofin har varit att växa organiskt. Och det kommer man sannolikt att fortsätta med, om Roger Holmström tillåts spekulera. I Roger Holmströms region är man idag ca 65 anställda och man kommer att växa till ca 85 personer inom ett par år. Nyligen gjorde man sig av med en hel del personal men denna personal börjar nu att ersättas och totalt sett ökar man personalstyrkan väsentligt. Företaget har ambitionen att vara en bred leverantör som skall kunna erbjuda både en hög teknisk nivå inom in-design och inom effektiva logistiklösningar. Future Electronics har endast tre lager från vilka alla leveranser sker. "Vår filosofi är att vi skall hålla ett högt lager. Vi lagerhåller komponenterna åt kunden", säger Roger Holmström till evertiq. Future Electronics Europalager ligger i London och de övriga två lagren ligger i Memphis i USA och i Singapore. Den asiatiska marknaden har även mindre lager i Shanghai. "Den enda leveranstiden vi har är ju transporttiden från vårt lager till kunden", säger Roger Holmström till evertiq. En del omflyttningar inom koncernen kommer att innebära en större satsning på Stockholmsområdet. Från och med den 19/3 skall man vara igång i sitt nya kontor i Kista Entré. "Där vi sitter idag(Gustav III Boulevard i Solna) har vi plats för ca 35 personer och dit vi flyttar(i Kista Entré) kommer vi att ha plats för omkring 65 personer", säger Roger Holmströn till evertiq. Ökningen i kontorsutrymme kan behövas. Ett nytt servicecenter är på gång att ta form där 15 personer kommer att engageras i uppgifter som skall lägga grunden för försäljningsverksamhetens fortsatta tillväxt. Centrala funktioner inom tekniskt säljstöd och back-end support flyttas nu från det europeiska huvudkontoret i London för att förbättra servicen för bolagets kunder. "Först och främst vill vi förbättra servicen för våra befintliga kunder och se till att de får bästa möjliga service och support men vi vill också bredda vår kundbas. Ambitionen är att få ut ännu fler som är ute och besöker kunder men för att vi skall klara detta så behöver vi också en organisation bakom och det är den vi nu bygger i Kista", säger Roger Holmström till evertiq. Future har även etablerat en så kallad sales desk för de nordiska länderna med representanter från samtliga nordiska språk. Trots att Future Electronics vill vara en bred leverantör så kan man inte vara bäst på allt, det medger Roger Holmström. Inom FPGA är man förhållandevis svaga jämfört med till exempel det nystartade och starka området inom belysning, lightening solutions, FLS. Detta affärsområde leds av Mikael Hidland och inom lysdioder ser man en stor potential.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1