Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 juni 2001

Nytt produktkoncept från TimeSpace Radio

Lundaföretaget TimeSpace Radio fokuserar nu verksamheten på att utveckla en licensfri radiolänk främst avsedd för förbindelser mellan fibernät och lokala nätverk, s.k. Hots-Spots. En prototyp ska finnas färdig för tester hos kunder inom sex månader.

Det nya produktkoncept kommer att erbjuda marknaden en ny typ av licensfri radiolänk som på ett kostnadseffektivt sätt binder samman stamnät med lokala nätverk, trådlösa eller kabelbaserade. Användarna är aktörer med permanenta nätverk (lokala nätverk på kontor eller i bostadsområden) eller tillfälliga (lokala nätverk på mässor, och andra arrangemang). Andra potentiella användare är aktörer på den sk enterprise-marknaden, dvs företagsbyar, kommuner, etc. samt ISP (Internet Service Providers) som vill kunna erbjuda sina tjänster.
Annons
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-1