Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 mars 2007

Prevas köper Realfast

Prevas har tecknat avtal om förvärv av bolaget Realfast Hardware Consulting AB. Bolaget har specialistkompetens inom elektronikutveckling vilket ytterligare befäster Prevas position som ledande i Norden inom inbyggda system.

Realfast levererar elektronikutveckling till högteknologiska företag som ABB, Bombardier, Ericsson m.fl. Utöver specialistkompetens och utvecklingsuppdrag erbjuder Realfast standardiserade byggblock för elektronikkonstruktion som levererats till bl.a. företag i Tyskland, Italien, USA och Canada. Realfast är ett konsultbolag inom elektronikutveckling och är även en av de ledande specialistföretagen i Norden inom programmerbara elektronikkretsar och färdiga byggblock för elektronikkonstruktion. Bolaget har fyra anställda i Västerås och stärker Prevas pågående expansion inom elektronikområdet och inbyggda system. "Förvärvet av Realfast är en betydelsefull komponent för att stärka vårt erbjudande och för att utöka andelen paketering inom inbyggda system", säger Anders Englund VD på Prevas. "Realfast är erkända specialister inom flera viktiga teknikområden som är avgörande vid utveckling av inbyggda system", fortsätter han. "Realfast har sedan starten, år 1999, medverkat i teknikledande utvecklingsprojekt till ett flertal framgångsrika svenska elektronikföretag. Genom dessa uppdrag och satsning på forskning har specialistkompetens byggts upp och vi är nu redo för nästa steg. Inom Prevas kommer vi att kunna vidareutveckla och tillämpa vår spetskompetens genom att erbjuda kunder kompletta systemlösningar inom inbyggda system", säger Stefan Sjöholm, ägare och VD för Realfast Hardware Consulting AB. Ett förvärvsavtal har tecknats med tillträdesdag den 1 mars 2007. Den fasta köpeskillingen utgörs av 30 000 nyemitterade Prevas B-aktier, vilka vid tillträdesdagen motsvarade ca 1,0 Mkr samt en kontant ersättning på 0,7 Mkr. Realfast Hardware Consultings verksamhet kommer att ingå som en del i Prevasgruppen och den förväntade positiva resultateffekten före skatt beräknas bli i storleksordningen 1 MSEK per år, och kommer att få full effekt under första halvåret 2008. Realfast Hardware Consulting kommer att ingå i Prevas koncernredovisning fullt ut från och med 1 mars 2007.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1