Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Test & Mät | 19 mars 2007

Enea får order värd 20 Mkr för<br>outsourcing av testverksamhet

Enea har träffat ett avtal med ett globalt telekomföretag avseende outsourcing av testverksamhet. Avtalet beräknas vara värt upp till 20 miljoner kronor under en tvåårsperiod.

Avtalet omfattar utvärdering, processförbättring, kvalitetssäkring samt utbildning inom och outsourcing av testverksamhet. Enea kommer att bistå med testexpertis och en outsourcingfunktion vid kundens kontor i Sverige för att gradvis fasa över merparten av testverksamheten till Eneas kontor i Rumänien. Avtalet beräknas medföra en årlig besparing för kunden på drygt 10 miljoner kronor. “Med kontor i Rumänien kan Enea erbjuda än mer kostnadseffektiva lösningar för våra kunder. Intresset för Eneas erbjudande inom outsourcing är stort och vi räknar med att teckna ytterligare avtal under året", säger Eneas vd Johan Wall. Enea har 20 års erfarenhet av testtjänster inom telekom och erbjuder ett komplett tjänstepaket innefattande design, test, integration och underhåll av mjukvara samt utbildning och certifiering av test personal. En fortsatt utbyggnad planeras vid Eneas rumänska anläggning, som i slutet av året väntas ha en kapacitet av upp till 50 ingenjörer.
Annons
Annons
2020-09-21 11:08 V18.10.12-1