Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 mars 2007

GE Healthcare förlikas med Region Skåne

Medicalföretaget GE Healthcare har träffat en förlikning i en tvist med Region Skåne angående ett upphandlingsärende.

När Region Skåne skulle upphandla medicinsk utrustning från GE Healthcare till Universitetssjukhuset Mas i Malmö 2004, bröt regionen mot lagen om offentlig upphandling. Detta har både kammarrätten och tingsrätten i olika prövningar slagit fast sedan GE Healthcare överklagat upphandlingen. Tingsrätten beslutade också att Region Skåne skulle betala 23 miljoner kronor i skadestånd till företaget. Regionen överklagade domen till hovrätten. Parterna har nu kommit överens i en förlikning om att Region Skåne ska betala GE Healthcare 13,5 miljoner kronor i skadestånd. GE Healthcare att företaget kommer att donera skadeståndet till välgörande ändamål.
Annons
Annons
2020-11-26 11:35 V18.13.6-1