Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 mars 2007

Elekta genomför förvärv

Elekta har idag tecknat avtal om att förvärva 3D Line Medical Systems S.r.l. Genom detta förvärv tillförs Elekta en kompetent FoU-grupp specialiserad på stereotaktisk strålkirurgi och dynamisk IMRT-behandling. Därutöver får Elekta tillgång till en avancerad produktportfölj bestående av såväl utrustning som mjukvara för behandlingsplanering för strålterapi med extremt hög precision och optimerad dosdistribution.

Givet sedvanliga villkor för slutförande av förvärvet, kommer Elekta att betala 10 millioner Euro kontant för tillgångar i 3D Line Medical Systems (3D Line) relaterade till strålterapi samt en summa upp till maximalt 8 millioner Euro baserat på prestation under de kommande 3 åren. Elekta förväntar sig att konsolidera 3D Line in i Elektakoncernen från och med 1 maj, 2007. 3D Line grundades i Italien 1991 av neurokirurgen Professor Cesare Giorgi och mjukvaruingenjörerna; Davide Casolino, Marco Luzzara och Enrico Ongania. Bolaget har idag 35 anställda och konsulter varav de flesta är baserade i Milano, Italien. Bland 3D Lines kommersiella produkter finns idag ERGO++, en specialiserad mjukvara för planering av stereotaktisk strålterapi och dynamisk IMRT, samt även DYNART™ en serie av multibladskollimatorer för små fält och hög upplösning. 3D Lines nettoförsäljning under 2006 var 6 millioner Euro med måttlig lönsamhet. “3D Line är ett av världens mest innovativa och kompetenta bolag när det gäller produkter och system för linjäracceleratorbaserad stereotaktisk strålkirurgi och dynamisk IMRT-behandling, och vi ser en stor potential i att bli en del av Elekta, det företag som utvecklade strålkirurgi som metod. 3D Lines forsknings- och utvecklingsgrupp med erfarenhet från sofistikerad dynamisk behandling kommer att förstärka Elektas produktportfölj både genom befintliga produkter samt genom de planerade gemensamma utvecklingsprojekten", kommenterade 3D Lines grundare vid dagens kontraktssignering. Som ett resultat av den snabba utvecklingen inom bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT), finns det nu en stor efterfrågan av kompletta tilläggspaket för stereotaktisk strålterapi, både från användare som vill börja med stereotaktisk behandling i en begränsad skala och från användare som vill försäkra sig om att de har en multifunktionell linjäraccelerator som kan användas även till de mest avancerade behandlingarna. Redan integrerad i Elekta Axesse™, världens mest avancerade robotiska bildstyrda stereotaktiska behandlingssystem, kommer 3D Lines teknologi utgöra en plattform för fortsatt integration och utveckling för att möta kraven från avancerade och integrerade strålterapilösningar, byggda på en öppen systemarkitektur, i syfte att öka precision och noggrannhet inom strålterapi. “Såväl 3D Lines nuvarande produkter som dess forskningsportfölj passar extremt väl ihop med Elekta och förvärvet är ett viktigt steg i Elektas fortsatta strävan att utveckla cancervården", säger Tomas Puusepp, VD för Elekta. “3D Lines unika teknologi för att dynamiskt forma behandlingsstrålen samt planeringssystem för stereotaxi, utgör ett utmärkt tillskott till Elektas världsledande lösningar för avancerad strålterapi. Med Elektas globala säljorganisation kommer vi att kunna möta den ökade efterfrågan som finns för dessa produkter", avslutar Tomas Puusepp. Roberto Pellegrini, VD på 3D Line Medical Systems säger: “De stora synergierna mellan 3D Line och Elekta inom både strålterapi och strålkirurgi är en garanti för en fortsatt framgångsrik utveckling av innovativa produkter. 3D Lines italienska anda med hög motivation och stor kreativitet gett upphov till nytänkande och världsledande lösningar, och kombinationen med Elektas teknologi har redan börjat generera unik funktionalitet till nytta för läkare och patienter över hela världen", avslutar Roberto Pellegrini.
Annons
Annons
2020-09-21 11:08 V18.10.12-2