Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 mars 2007

Data Respons utvecklar åt Park Air Systems

Data Respons har i samarbete med Park Air Systems utvecklat viktiga delar av nästa generation av GAREX talkommunikationssystem för flygledning.

Talkommunikation för flygledning (Voice Communication Control System – VCCS) är en säkerhetskritisk tjänst med höga tekniska krav. När operatören i kontrolltornet eller piloten i cockpiten trycker på knappen för att tala med den andra parten, är det av avgörande betydelse att ingenting av det parterna säger försvinner på grund av fördröjning eller brus. Förutom detta är kraven på stabilitet höga. "Driftavbrott i systemet kan få katastrofala följder, och hela systemet är byggt för att hindra just detta. Systemet arbetar med aktiv redundans, vilket innebär att två kort arbetar parallellt. Vid problem i det ena kortet tar det andra kortet över hela jobbet, helt utan avbrott", säger Dag Langerud, divisionsdirektör hos Park Air Systems. Data Respons har utvecklat all hardware- och firmware samt lågnivå-programvara för två separata processorkort i enlighet med specifikationerna från Park Air Systems. Korten används till nästa generation av Garex 220 VCCS. Omkoppling av talsignaler mellan flygledning och flygplan är ett specialiserat område men lösningen är baserad på standardiserade Data Respons-lösningar. Data Respons har bistått i valet av teknik och har utvecklat hårdvara, firmware och programvara parallellt. "Ursprungligen var det tänkt att lösningen skulle bestå av ett standardiserat cpu-kort och en extern FPGA. Data Respons föreslog en FPGA med inbyggd processor. Det är en teknik vi har erfarenhet av och det här projektet är ett exempel på en lyckad kombination där Park Air har huvudfokus på tillämpningen och Data Respons bidrar med teknikkunskap", säger Øyvind S. Mikkelsen, Senior Development Engineer hos Data Respons Norge.
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-1