Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 26 mars 2007

Engångskostnad tynger Free2Move

En större kostnad av engångskaraktär under året är de utgifter som drabbade Free2move i samband med att en underleverantör byttes ut. Omsättningen för 2006 uppgick till 6,2 MSEK (7,5) och resultatet blev -1,2 (0,2).

Perioden kännetecknas av vidareutveckling av befintliga produkter, framtagande av nya samt profilering på marknaden av dessa. Under året tecknades kontrakt med den paneuropeiska komponentdistributören Rutronik GmbH som är den tredje största komponentdistributören i Europa och innebär representation i ett 80-tal länder. Free2move levererar Bluetooth-moduler och RFID-system till Rutronik som redan under 2006 upparbetat en stor stock med potentiella projekt av betydande storlek. Free2move har också skrivit distributionsavtal med amerikanska Digi-Key Inc och kommer att spela en stor roll för Free2move´s omsättning under 2007 och framöver. Under bokföringsåret har inte denna försäljningskanal hunnit få någon större betydelse. En större kostnad av engångskaraktär under året är de utgifter som drabbade Free2move i samband med att en underleverantör byttes ut. De nu vidtagna åtgärderna syftar till att öka effektiviteten samt minska kostnaden per såld enhet. En order från A-Kabel AS inkom under januari månad 2007. Ordervärdet är 1,5 MSEK. En nyemission (som övertecknades 100%) genomfördes i februari månad som tillförde bolaget 7 MSEK. Free2move Holding listades på NGM MTF 2007-03-12. Orderingången har varit god och orderstocken uppgår till 3,8 MSEK. Bytet till ny underleverantör har inneburit förseningar av planerade leveranser även i inledningen av 2007 men har förbättrats successivt och väntas inte påverka halvårsresultatet. En Road-show i ca 20 städer i Europa har inletts tillsammans med distributören Rutronik GmbH där Free2move presenterar sina produkter tillsammans med leverantörerna Infineon, Tyco, Microchip, Telit,Recom, Epson/Toyocom.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2