Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 juni 2001

Smarteq genomför riktad nyemission

Styrelsen i NGM-noterade Smarteq har beslutat att rekommendera en extra bolags stämma att fatta beslut om nyemission om 20 miljoner kronor, varav 10 miljoner är en kvittningsemission.

Emissionen riktas i sin helhet till Tibia Konsult AB som ägs av Sten K Johnson - bland annat grundare och huvudägare i industri - och handelskoncernen Midway Holding. Emissionen görs till en kurs om 5 kronor per aktie. Styrelsen skall snarast kalla till en extra bolagsstämma som ska ta ställning till styrelsens förslag om nyemission. Genom kapitaltillskottet förbättras Smarteqs likviditet och soliditet kraftigt och Smarteq står därmed bättre rustad inför den expansionsfas bolaget befinner sig i. För att ytterligare stärka soliditeten i Smarteq kommer styrelsen även att föreslå den extra bolagsstämman att besluta om erbjudande om tidigareläggning av konvertering av det konvertibla förlagslån på 13 miljoner kronor som beslutades i februari i år. - Det är väldigt bra för Smarteq att få in ytterligare en kapitalstark ägare med internationell kontaktyta, industriell kunskap och erfarenhet att bygga företag som Sten K Johnson, säger Smarteqs VD Jonas Svensson. Smarteq är ett svenskt företag som har valt att fokusera sin verksamhet på att utveckla och sälja accessprodukter och system för trådlös kommunikation till och från fordon. Smarteq riktar sig mot både OEM-marknaden och eftermarknaden och utvecklar produkter inom de tre områdena Handsfreeprodukter, Telematik (Positioneringsprodukter, M-2-M-produkter och Fleetmanagementprodukter) och Antennsystem gentemot fordonsindustrin.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2