Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 mars 2007

Underleverantörer<br>till vindkraften går samman

Danska kontraktstillverkaren KK-Electronic är en av de som tagit initiativ till samarbete för att stärka sin position mot den snabbväxande vindkraftsindustrin.
Totalt har 12 danska företag gått ihop och etablerat samarbete framförallt kring att lyckas rekrytera kompetent personal. Det som är gemensamt för alla de 12 företagen är att de är leverantörer till den kraftigt växande vindkraftsindustrin. Inledningsvis är det alltså ett rekryteringssamarbete som står på agendan men det kan även i framtiden komma att bli aktuellt med systemleveranser till de stora vindkraftsproducenterna Vestas och Siemens.

De små och medelstora företagen i Midtjylland är speciellt hjälpta av samarbetet då de inte har en så stor genomslagskraft på marknaden. Den kompetenta personalen vet många gånger helt enkelt inte vilka de är.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-2