Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 mars 2007

Elektronikgruppen bättrar på resultatet

Elektronikgruppen ökade under 2006 sin omsättning från 716 MSEK till 827 MSEK men man ökade även vinsten från 27,4 MSEK till 42,2 MSEK.

"Jag har nu påbörjat mitt tredje år som VD för ElektronikGruppen, och fjolårets resultatutveckling har givit mig all anledning att känna stor tillförsikt inför framtiden. Den nya plattformen och strategin, som vi arbetade fram vid mitt tillträde, gav under 2006 tydligt resultat i räkenskaperna. Omstöpningen av verksamheten har varit lyckad och idag har bolaget en god handlingsberedskap inför strukturella förändringar med stöd av en mycket stark balansräkning", säger Elektronikgruppens VD Johan Ålander. Inom Elektronikgruppen så är det främst dotterbolagen Components och Display & System som haft en stark utveckling under året frånsett att man dels avvecklat sin verksamhet i Filippinerna och dels att man förvärvat About Industrial Computers. Affärsområdet Electronics säljer kundanpassade komponenter till elektronikindustrin i Norden, Polen, Baltikum och Asien. Omsättningen för Electronics ökade till 466 Mkr (421). Orderingången uppgick till 446 Mkr (431). Rörelseresultatet ökade till 23,7 Mkr (12,3). Resultatförbättringen förklaras till största delen av minskade kostnader inom affärsenheten Components i samband med avvecklingen av olönsamma produktgrupper. Vidare uppvisade affärsenheten Display & System en resultatökning till följd av ökande försäljningsvolymer. Verksamheten i Kina fortsätter att utvecklas väl och allt större del av affärsområdets försäljning går via koncernens kontor i Shanghai. Affärsområdet Products utvecklar, tillverkar och säljer induktiva komponenter och fi beroptiska produkter till globalt verksamma företag inom elektronik och telekommunikation. För affärsområdet Products ökade omsättningen till 135 Mkr (125). Orderingången ökade till 138 Mkr (121). Rörelseresultatet ökade till 10,8 Mkr (8,6). Resultatökningen under perioden hänför sig till ökad efterfrågan på induktiva komponenter samt en förbättrad lönsamhet inom affärsenheten Fiberoptics. Affärsenheten Cellular, som på årsbasis omsatte cirka 6 Mkr, har på grund av bristande lönsamhet avvecklats under fjärde kvartalet. Affärsområdet Production Technology säljer produktionsutrustningar, förbrukningsmateriel och processutbildning till elektronikindustrin i Norden, Baltikum och Polen. Omsättningen för affärsområdet Production Technology ökade till 119 Mkr (95). Orderingången ökade till 108 Mkr (85). Rörelseresultatet ökade till 11,8 Mkr (6,5). Affärsområdets maskinförsäljning har under perioden utvecklats väl på den svenska och den polska marknaden. Stencilverksamheten i Sverige uppvisar en stabil lönsamhet medan den avmattning som inleddes i Finland under tredje kvartalet har fortsatt under fjärde kvartalet. Affärsområdet Electromechanics säljer elektromekaniska komponenter till bland annat fordonstillverkare och företag inom industri automation i Norden. Omsättningen för affärsområdet Electromechanics ökade till 116 Mkr (84). Orderingången ökade till 114 Mkr (83). Rörelseresultatet ökade till 14,5 Mkr (10,7), varav provisionsintäkter utgjorde 5,5 Mkr (5,0). Resultatförbättringen kan i allt väsentligt hänföras till ökade försäljningsvolymer inom såväl fordons- som industrisegmentet.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2