Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 mars 2007

Autoliv Electronics VD befordras

Styrelsen för världens ledande bilsäkerhetsföretag Autoliv Inc har valt Lars Westerberg till sin ordförande och utsett Jan Carlson till bolagets verkställande direktör.

Den nuvarande ordföranden, S. Jay Stewart, kvarstår i styrelsen och kommer att fortsätta att leda mötena med de oberoende styrelseledamöterna. Ändringarna träder i kraft den 1 april. Jan Carlson är chef för Autolivs största region, Autoliv Europa, som svarar för drygt 50% av koncernens omsättning. Han anställdes 1999 som VD för Autoliv Electronics som han ledde till april 2005 då han blev teknisk direktör och medlem i koncernledningen. Under hans ledning tredubblade Autoliv Electronics sin omsättning och förbättrade kraftigt sin lönsamhet, bl a genom ett större företagsförvärv. Innan Jan Carlson började på Autoliv var han VD för Saab Combitech i Jönköping. Jan Carlson är född 1960 och civilingenjör i teknisk fysik från Linköpings Tekniska Högskola. Lars Westerberg, som fyller 59 år i sommar, har varit Autolivs VD och koncernchef sedan 1999. Han är styrelseordförande i Husqvarna AB och ledamot av styrelserna för SSAB, Haldex och Plastal. Lars Westerberg är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och civilekonom från Stockholms universitet. Autolivs nuvarande styrelseordförande S. Jay Stewart är 68 år. Han har varit Autolivs ordförande sedan 2001 och suttit i styrelsen sedan 1997 då det nya Autoliv-bolaget bildades genom samgåendet mellan Autoliv AB och bilsäkerhetsdivisionen ASP inom Morton International Inc. Mellan 1989 och 1999 var Mr. Stewart ledamot av styrelsen för Morton International Inc och från 1994 även VD och styrelseordförande i detta bolag. Han är ledamot av styrelserna för HSBC North America Holding Inc och KapStone Paper and Packaging Corporation. Jay Stewart är fil kand från University of Cincinnati. Han har också en MBA från West Virginia University.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1