Annons
Annons
Annons
Annons
Mjukvara | 02 april 2007

Omval av samtliga styrelse-<br>ledamöter i Enea föreslås

Valberedningen avser föreslå omval av samtliga ledamöter i Eneas styrelse, det vill säga Staffan Ahlberg, Åsa Landén Ericsson, Gösta Lemne, Jon Risfelt, Jan Rynning och Anders Skarin.

Valberedningen föreslår omval av Staffan Ahlberg som styrelseordförande. Villkoren för styrelseledamöterna samt ytterligare detaljer kommer att meddelas i samband med kallelsen till årsstämman. Vidare föreslår styrelsen för årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2006, enligt ett beslut vid dagens styrelsemöte. Bolaget har för avsikt ta en aktiv roll i den pågående strukturomvandlingen. För att på bästa sätt tillvarata förvärvsmöjligheter och ytterligare stärka produktportföljen bör Enea ha en stark finansiell ställning. Detta bör enligt styrelsens bedömning även gynna aktieägarna i ett längre perspektiv.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2