Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 02 april 2007

Teleca säljer auSystems<br>och omorganiserar Obigo

Teleca säljer auSystem för 822 Mkr kontant – utöver detta stoppar Teleca fortsatta förluster inom Obigo genom omfattande omorganisationer.

Cybercom Group förvärvar de svenska, danska samt polska verksamheterna inom auSystems för 730 Mkr kontant. Totalt ingår ca 750 anställda i dessa verksamheter. Devoteam förvärvar verksamheterna i Frankrike, Italien, Norge och Storbritannien för 92 Mkr kontant. I dessa verksamheter ingår 580 anställda. Teleca stoppar även investeringarna i de nuvarande produkterna och skriver ner tillgångarna relaterade till Obigo. Mer än 200 anställda i Sverige kommer att erbjudas anställning av SonyEricsson Mobile Communications. I framtiden kommer Teleca enbart fokusera på att leverera tjänster och mjukvarulösningar för den mobila marknaden. Teleca Mobile Consulting har goda förutsättningar inom detta med en utmärkt kundstruktur, över 2 000 anställda och har historiskt uppvisat god lönsamhet. Försäljningen av auSystems och förändringarna inom Obigo kommer att resultera i en ökning av kassan med 784 Mkr. På grund av nedskrivningar av goodwill och andra åtgärder, kommer resultatpåverkan för 2007 att uppgå till minus 198 Mkr. Förlusterna i Obigo kommer att elimineras. Framöver kommer Telecas verksamhet att utgöras av Mobile Consulting, vilket historiskt har uppvisat en stark lönsamhet. "Vi har nått en viktig milstolpe genom försäljningen av auSystems och undanröjandet av den finansiella börda som produktverksamheten inneburit. Det framtida Teleca kommer att vara ett fokuserat, globalt tjänsteföretag med en bra kundbas, god lönsamhet och en stark balansräkning. Vi kan nu lägga all vår kraft på att öka intäkterna och lönsamheten i det nya renodlade Teleca. Mobiltelefonbranschen är inne i en stark konsolideringsfas och det är av yttersta vikt för oss att fortsätta uppnå skalfördelar och förbättra vår kostnadsstruktur", säger Telecas VD René Svendsen-Tune i en kommentar. Överenskommelse om samarbete med Sony Ericsson säkrar över 200 arbetstillfällen i Lund och Malmö. Teleca har inlett ett samarbete med Sony Ericsson Mobile Communications. Tack vare Sony Ericssons expansion och företagets behov av ny personal, kommer 200 av Telecas medarbetare att erbjudas anställning av Sony Ericsson. Dessutom har partnerna överenskommit om villkor som säkrar Teleca som en preferred supplier för Sony Ericsson i Sverige. I och med de genomförda transaktionerna har förvandlingen av Teleca mot ett lönsamt och fokuserat tjänste- och mjukvarulösningsföretag fullbordats. Det nya Teleca har hela sitt verksamhetsfokus mot mobiltelefoniindustrin.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2