Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 04 april 2007

Kontaktdonsförsäljningen drar iväg<br>- men vilka är köparna?

Kontaktdonsförsäljningen ser enligt Bishop & Associates ut att snart nå 1,5 biljoner dollar per år medan kablage i ungefär samma takt är på väg emot strecket 100 miljarder dollar. Detta trots att trådlösa lösningar blir allt vanligare. Men vilka köper då dessa kontaktdon? Bishop & Associates har sammanställt de olika typerna av företag som köper kontaktdon och hur mycket de handlar.

Kontaktdonens försäljningsökning har enligt Bishops & Associates drivits på av den kraftigt ökade konsumtionen av konsumentelektronik, fordonens ökande innehåll av elektronik, ökande efterfrågan efter hög-hastighetskablage och att lågkostnadsländerna öppnat för nya marknader åt slutprodukterna. Under 2006 skeppades det kontaktdon för 39,9 miljarder dollar. Av denna total uppskattades att 14,9 miljarder dollar användes för kablagetillverkning. Fordonsindustrin är den enskilt största användaren av kontaktdon. Se Bishop & Associates lista nedan.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1