Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 april 2007

NOTE förbättrar lönsamheten

NOTE rapporterar förbättrad lönsamhet även i årets första kvartal. Försäljningen ökade med 7% till 425,0 (398,6) MSEK under perioden januari - mars.

Under perioden ökade försäljningen med 7% till 425,0 (398,6) MSEK. Säsongsmässigt är försäljningen och resultatet under årets första kvartal normalt lägre än övriga kvartal. Tillväxten var till allt väsentligt organisk och främst hänförlig till kundområdet Telecom. Under hösten 2006 tecknades avtal om nya leveranser med flera större kunder inom Industri- och Telecomområdet. Förberedelsearbetet inför produktionsstart pågår och serieleveranserna beräknas ta fart under andra halvåret. Under första kvartalet ökade bruttomarginalen med 2,0 procentenheter till 12,5% (10,5%). Marginalförstärkningen var en följd av ökade volymer och genomförda effektiviseringar inom produktion och materielförsörjning. Rörelseresultatet ökade med 31% till 24,8 (18,9) MSEK och rörelsemarginalen förbättrades med 1,1 procentenheter till 5,8% (4,7%). Försäljnings- och administrationskostnaderna för kvartalet var 7% lägre än under fjärde kvartalet 2006, men 19% högre än under första kvartalet i fjol. I periodens omkostnader ingår samtliga kostnader för avgående VD med ca 2,0 MSEK. Resultatet efter finansnetto ökade med 40% till 23,0 (16,4) MSEK och vinstmarginalen förbättrades till 5,4% (4,1%). Finansnettot förbättrades jämfört med första kvartalet i fjol. Resultat efter skatt uppgick till 16,0 (12,1) MSEK motsvarande 1,66 (1,25) SEK per aktie. Den 15 februari tillträdde Kaj Samlin som ny VD och koncernchef i NOTE efter Arne Forslund. Kaj Samlin har tidigare varit verksam i inom Electrolux-koncernen och i den internationellt inriktade specialkabeltillverkaren Habia Cable AB. Under de senaste åren har han byggt upp ett svensk-kinesiskt företag för den internationella butiksinredningsmarknaden.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-07-22 14:06 V18.7.4-2