Annons
Annons
Mjukvara | 25 april 2007

Resultatförbättring för Enea

Mjukvaruutvecklaren Enea ökade både omsättning och resultat i årets första kvartal.

Nettoomsättningen under första kvartalet ökade med 8,3 procent till 202,9 (187,3) mkr. Valutajusterad var ökningen 11,2 procent. Mjukvaruintäkterna ökade med sammanlagt 18,9 procent till 76,7 (64,5) mkr där två nya order som tecknades i Nordamerika på middleware kunde räknas in till ett sammanlagt värde av cirka 8 mkr. Rörelseresultatet ökade med 11,8 procent till 18,0 (16,1) mkr, valutajusterad var ökningen 14,9 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 8,9 (8,6) procent och resultat efter skatt uppgick till 13,9 (11,5) mkr.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2