Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 juni 2001

Nexus och Trio tecknar avtal inom Telekom-området.

Nexus och Trio, har idag tecknat ett samarbets- och outsourcing-avtal rörande utveckling av Trio PresentOffice, ett system för meddelande- och samtalshantering.
Nexus ingår samtidigt ett treårigt avtal med Trio rörande utveckling, support, teknikstöd och förvaltning. Nexus bedömning är att avtalets totala omfattning kommer att vara c:a 120 Msek över en treårsperiod med en fast initial order från Trio värd 60 MSEK. Nexus förvärvar inkråmet i Trio:s bolag TBT AB, med samtliga 24 medarbetare, inventarier och pågående kundprojekt. Affären kommer att bidra positivt till Nexus omsättning och resultat efter finansnetto, redan under innevarande år. Parallellt med denna affär ingår Trio och Nexus dessutom ett långsiktigt partneravtal där respektive bolags kärnaffär stärks på ett markant sätt genom att:
-Nexus förstärker sin spjutspetskompetens inom IP- och telekommunikation, en viktig byggsten för Nexus framtida utveckling av säkerhetslösningar inom bl.a. mobil- och IP-baserad kommunikation.
-Trio får i och med affären tillgång till Nexus samlade kompetens inom projektledning, Telecom och säkerhet. Dessutom får Trio, genom tillgång till Nexus´ lösningar och tjänster inom IT-säkerhetsområdet, en mycket stark konkurrenskraft i sin befintliga och framtida marknad och en stärkt förmåga att leverera i betydligt större affärer. Ett exempel på sådana affärer är det nyligen ingångna avtalet mellan Trio och Telia Mobile Sverige på 41,7 MSEK, exklusive utbildning och service.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-05-11 10:46 V9.5.4-2