Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 april 2007

Ny styrelseordförande vald i PartnerTech

På det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman valdes Patrik Tigerschiöld till ny styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till oförändrade SEK 320 000 till ordföranden och SEK 160 000 till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Johan Ek, Rune Glavare, Mikael Jonson, Dag Tigerschiöld, Patrik Tigerschiöld och Claes Wretlind. På det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman valdes Patrik Tigerschiöld till ny styrelseordförande. Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma – med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av sammanlagt 1 266 490 aktier innebärande en aktiekapitalökning om högst 6 332 450 kr, motsvarande en utspädning om knappt 10 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2