Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 april 2007

Ny styrelseordförande vald i PartnerTech

På det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman valdes Patrik Tigerschiöld till ny styrelseordförande.
Styrelsearvodet fastställdes till oförändrade SEK 320 000 till ordföranden och SEK 160 000 till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Johan Ek, Rune Glavare, Mikael Jonson, Dag Tigerschiöld, Patrik Tigerschiöld och Claes Wretlind. På det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman valdes Patrik Tigerschiöld till ny styrelseordförande.

Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma – med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av sammanlagt 1 266 490 aktier innebärande en aktiekapitalökning om högst 6 332 450 kr, motsvarande en utspädning om knappt 10 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-1