Elektronikproduktion | 27 april 2007

Prevas förbättrar resultatet

Prevas ökade sin omsättning dramatiskt under det första kvartalet jämfört med samma period i fjol. Under ett år har en rad förvärv genomförts men delårsrapporten visar även att tillväxten delvis är organisk.

Prevas omsättning under perioden januari till mars uppgick till 116,6 Mkr (67,1). Resultat efter skatt under perioden uppgick till 7,8 Mkr (4,0). Rörelseresultat under perioden uppgick till 11,3 Mkr (5,4) och rörelsemarginal under perioden uppgick till 9,7 procent (8,0). Tillväxten var kan till största delen tillskrivas de förvärv Prevas genomfört under året men 18 % av tillväxten är doch organisk. "Den starka omsättningstillväxten fortsatte under årets första kvartal. Omsättningen ökade med 74 procent till 116,6 Mkr jämfört med 67,1 Mkr under samma period 2006. 18 procent av omsättningstillväxten under perioden var organisk. Samtidigt ökade rörelseresultatet med 106 procent till 11,3 Mkr. Integrationen av under perioden gjorda förvärv är till stor del redan avklarade under första kvartalet. Prevas fokusering inom affärsområdena Produktutveckling och Industrisystem bidrar till ökad försäljning. Marknaden för utveckling av intelligenta produkter/inbyggda system visar ökande stark efterfrågan beroende på nödvändigt teknologiskifte hos allt fler produkter. Förutom egen organisk tillväxt fokuserar Prevas på strategiska partnersamarbeten och förvärv som förväntas ge en fortsatt stark omsättningsökning 2007", kommenterar Prevas VD Anders Englund.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1