Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 27 april 2007

TagMaster ökar förlusten

TagMaster ökar på förlusten under det första kvartalet i år jämfört med samma period i fjol.

TagMasters första kvartal landade på en förlust på 2,2 miljoner kronor jämfört med 1 miljon i förlust under samma period föregående år. Periodens försäljning landade på 13,1 MSEK (12,8). Orderstocken blev även något sämre under kvartalet. Orderstock vid periodens slut var 23,7 MSEK (28,9). Likviditeten per 31 mars 2007 var 3,1 MSEK (3,1) vilket innebar att TagMaster med befintligt ej utnyttjat bankkreditutrymme förfogade över 8,1 MSEK (10,3). Kundfordringarna uppgick till 11,9 MSEK (12,7) och leverantörsskulderna till 5,8 MSEK (5,0). Lagret beräknas till 3,6 MSEK (6,3). "Affärsområdet Passagekontroll av fordon har leveransmässigt levt upp till prognosen och hade kunnat prestera något bättre men utleveranstakten från produktionen är fortfarande inte helt tillbaka till den nivå vi hade med den förra generationens produkter. Orderingången har varit bra och indikerar en stabil och planmässig utveckling", kommenterar TagMasters VD Anders Holmlund. "Rekryteringar har påbörjats för att utöka säljstyrkan inom affärsområdet", lägger han till. "Affärsområdet Transport har på goda grunder mycket stora förväntningar på ett bra resultat för 2007. Det har kärvat en del i början på året vilket bl.a. beror på tekniskt relaterade förseningar. Bombardier har därför ännu inte givit klartecken för vissa installationer. Även Transportområdet har drabbats av att vi inte är uppe i full utleveranstakt med den nya generationen läsare vilket blir extra kännbart därför att varje enskild leverans är relativt stor", berättar Anders Holmlund.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2