Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 30 april 2007

Dåliga arbetsförhållanden<br>i datortillverkarnas fabriker

Tidningen Råd & Rön har redovisar från en granskning som berättar att datortillverkarna över lag har dåliga arbetsförhållanden.

Åtta stora datortillverkare har granskats för deras sociala- och miljömässiga ansvarstaganden. Överlag får datortillverkarna dåligt betyg i undersökningen men vissa klarar sig bättre än andra. Dålig insyn i företagets verksamhet när det gäller socialt ansvarstagande, ingen information om en övergripande miljöpolicy och dålig samarbetsvilja. Det är de tyngsta anledningarna till att Packard Bell får underkänt i ICRT:s, Konsumentorganisationernas internationella samarbetsorganisation, stora granskning av hur de stora datortillverkarna sköter sitt sociala och miljömässiga ansvar. Fältstudier på tillverkarnas fabriker i Kina, Filipinerna och Thailand och kontakter med företagen angående deras åtaganden har genomförts och enligt granskningen får inget av företagen godkänt. Hewlett Packard klarade sig bäst i testerna, både när det gäller förhållanden i fabriker, och gällande insynen i företaget. På en delad andraplats kommer Fujitsu-Siemens och Dell, följda av Apple och Sony. Toshiba, Acer och Packard Bell är alla underkända för sina brister i samarbetsvilligheten när det gäller sociala- och miljöfrågor. Brister som påpekas är, enligt artikeln i Råd och Rön, bland annat att lönerna i många fall ligger under miniminivåer, att många saknar tillsvidareanställning och att arbetarna utsätts för farliga ämnen på många av fabrikerna. När det gäller barnarbete kunder studien bara peka på en fabrik i Kina där barn arbetade under sommaren.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1