Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
RoHS |

Elektronikkonsult börjar<br>RoHS-deklarera konstruktioner

Sedan en tid tillbaka har Elektronikkonsult börjat deklarera att de konstruktioner som man gör för sina kunder uppfyller RoHS-direktivet. "Vi ville underlätta för våra kunder så att de på ett enkelt sätt kan visa att de uppfyller direktivet", säger Elektronikkonsults VD Vidar Wernöe.

"Idag framgår det oftast tydligt på komponentdatabladen ifall en komponent är RoHS-kompatibel eller inte. Däremot är det ovanligt att på delsystemnivå få sådan dokumentation. Detta ville vi ändra på genom att på konstruktionsnivå leverera med ett Statement of Conformity", fortsätter Vidar Wernöe Många företag är osäkra på hur man dokumenterar sin produkt för att visa att den uppfyller RoHS-direktivet. I många fall består producentens produkt av egenkonstruerade delar och av inköpta komponenter och delsystem. Tillverkningen sker ofta hos en kontraktstillverkare. Det gäller att ha kontroll på hela flödet. För att underlätta för företagen har man inom EU tagit fram ett dokument kallad "RoHS Enforcement Guidance Document". Syftet med dokumentet, som kom i maj 2006, var att hjälpa industrin kring hur man kan visa på överensstämmelse med direktivet. "Det viktiga är att man som producent har en dokumenterad process och ett kvalitetssystem som visar på hur man uppfyller direktivet. Att man kan visa på att man har kontroll på sina underleverantörer är ett viktigt steg i denna process. Själva har vi byggd upp ett omfattande komponentregister där vi enkelt kan se om en komponent i produktens stycklista uppfyller RoHS. Genom att utfärda ett Statement of Conformity vill vi underlätta för våra kunder", avslutar Vidar Wernöe. Elektronikkonsult, som ligger i Danderyd utanför Stockholm, utvecklar elektronik inom bland annat inom kraftelektronik, analog elektronik och mönsterkortslayouter. Företaget grundades 1978 och idag är man 16 anställda.
Annons
Annons
2023-02-01 23:01 V20.12.5-2
Annons
Annons