Annons
Annons
Elektronikproduktion | 30 maj 2007

Ökade satsningar på samverkan<br>i elektronikindustrin i norr

I samband med konferensen "Utvecklingsmöte för entreprenörer" som genomförs i Luleå den 30-31 maj på initiativ av IUC Norrbotten genomförs en rad parallella seminarier. Inom ramen för ett av seminarierna "Elektronikbranschen en tillväxtmotor i norr", som anordnas av Electropolis, kommer 16 elektronikföretag att nformera om utvecklingen i sina företag och vilka samverkansfrågor som är viktiga för sina företag.

Electropolis, ett samverkansnätverk inom elektronikbranschen, startades 2002 på initiativ från elektronikföretagen i Kalix i syfte att öka tillväxten inom branschen. Under 2006 utvidgades samarbetet till Norrbotten och IUC Norrbotten gick in som delägare i Electropolis. * Tillsammans med elektronikföretag från länet och IUC Norrbotten har vi skapat en stark plattform för att driva elektronikbranschens tillväxtfrågor under de närmaste åren, säger Anders Högström VD/PL för Electropolis. Utvecklingen inom elektronikindustrin har varit mycket positiv de senaste åren och vi ser en stadig resultat och omsättningsökning inom elektronikbranschen i både Norr- och Västerbotten. Under de senaste åren har även företagen börjat att anställa personal, framför allt inom produktion och konstruktion, säger Erik Mella, kontaktperson i Pajala Utveckling AB. För att möta personalbehovet håller en 2-årig Kvalificerad Yrkesutbildning (sk KY-utbildning) att etableras i Pajala och Kalix med 20 studieplatser. Huvudman för utbildningen är Kalix UniverCity i samarbete med Lapplands kommunalförbund. Elektronikföretagen i norr består av en mix av både erfarna personer och nya unga innovatörer. Denna elektronikkompetens utgör en viktig bas när det gäller att vidareutveckla befintliga och nya produktägande företag i våra län. På initiativ av Electropolis, IUC Norrbotten och Luleå Tekniska Universitet/Eislab har ett flertal arbetsträffar genomförs i samarbete med Tillväxtkontoret i Skellefteå kommun, IUC Bothnia och elektronikföretagen i Västerbotten. För att säkra en god tillväxt under de kommande åren hos både elektronikindustrin och de produktägande företagen som har behov av elektronik i sina produkter avser parterna att utforma en gemensam projektsatsning under arbetsnamnet "Elektronik i Norr" de kommande 6 åren. "Vi tror att genom en bredare samverkan mellan elektronikbranschen i Norr- och Västerbotten och Luleå Tekniska Universitet så skapas det goda förutsättningar att utveckla en stark elektronikbranschen i norra Sverige under de kommande åren", säger Anders Högström.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1