Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 07 juni 2007

Nordisk distributionsmarknad uppgår till 1236 miljoner Euro

Enligt Europartners uppgår den nordiska distributionsmarknaden totalt till 1236 miljoner Euro, eller 13,6 procent av Europas distributionsmarknad, och totalt (TAM) är marknaden 4758 miljoner Euro. Rättelse: Tidigare meddelades ovanstående siffror i SEK. Dessa skall istället vara i Euro.

"Electronic Component Distribution Report 2007" är en omfattande rapport om svenska distributörer och marknaden för elektronikkomponenter. Rapporten görs av Europartners Consultants, nu för sjuttonde året i rad. Bo Abrahamsson (bilden) har sammanställt den svenska, norska och danska delen av rapporten om elektronikdistributionen. De stora drar ifrån på distributionsmarknaden Den årliga undersökning om distributionsmarknaden visar 2006 en klar trend bland de nordiska elektronikdistributörerna: De globala distributörerna ökar mer än de nordiska och de nischade. Medan de multinationella distributörerna i genomsnitt har ökat med 11,5% har de nordiska och lokala, distributörerna bara ökat med 6,1%.
I Sverige ökade distributionsmarknaden (DTAM) med 7,6% 2006, att jämföra med -3,8% 2005. Nordiska marknaden Den nordiska distributionsmarknaden uppgår totalt till 1236 miljoner Euro, eller 13,6 procent av Europas distributionsmarknad, och totalt (TAM) är marknaden 4758 miljoner Euro. Den finska totalmarknaden för komponenter är störst, medan Sverige har den största distributionsmarknaden i Norden. Europeisk perspektiv Sverige hamnar på sjätte plats i Europa 2006 om man jämför de olika ländernas DTAM. I ett europeiskt perspektiv ser man att Sverige har en relativt sett större andel distributionsmarknad än Europa. Relativt sett är den lägst i Tyskland, bara 19% av TAM. Distributionen av elektronikkomponenter ökade totalt med 5-15%, beroende på land, från år 2005 till 2006. DTAM i Sverige 2006 Arrow fortsätter att dra ifrån, med 16% ökning från 2005, och har nu mer än tre gånger så stor omsättning som tvåan Avnet i Sverige. I Europeiskt perspektiv omsatte de båda nästan lika mycket under 2006. TTI ökade i Sverige med 36% och Future med 27%. Ser man enbart på passiva komponenter ligger TTI nu på andra plats i Sverige efter Arrow efter tre års remarkabel uppgång. Bland katalogdistributörerna har Bejoken, Farnell och Modern Elteknik vuxit kraftigt. Bland distributörer, som tar fram komponenter som är svåra att hitta eller som erbjuder "kitting" stod TMS Electronics för den största procentuella ökningen, följd av Westcomp och Rotakorn electronics. De uppgifter som presenterar här är bara en bråkdel av det man finner i rapporter om komponentmarknaden från Europartners Consultants. Rapporterna är skrivna på engelska och alla sifferuppgifter presenteras i såväl lokal valuta som EUR och USD. Priset för rapporten om Sverige är 1075 EUR. Danmark/Norge kostar 900 EUR tillsammans och lika mycket kostar den finska rapporten. Den stora "bibeln" för hela världen kostar 6750 EUR. Den omfattar mer än 900-sidor och består i år av två volymer. För mer information om detta samt beställning av rapporten, kontakta Bo Abrahamsson, Tel:+46(0)8 96 80 10, bosse@abrainfo.se.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-2