Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 12 juni 2007

WEEE-direktivet skapar förvirring

Naturvårdsverkets sätt att hantera WEEE-direktivets efterlevande har väckt starka känslor hos flera i branschen.

Vem är det som skall registrera sig till EE-direktivet? Detta är oklart för många. Enligt en debattartikel i Elektronik i Norden så har företag genom ren ovisshet lyckats göra sig berättigade till hotbrev från myndigheter som ämnar se till att de nya lagarna efterföljs. Elektronikbranschen förväntas enligt Gunnar Lillieskiölds debattartikel i Elektronik i Norden veta vad som gäller angående direktivet. Naturvårdsverkets handläggare hänvisar till verkets hemsida. Administrationen har lyckats få ett antal brister i systemet blottade. Ett företag som registrerade sig till EE-direktivet fick ett telefonsamtal från myndigheten som förklarade att företaget ifråga inte behövde registrera sig då det endast hyrde ut apparater och inte sålt dem. Trots detta kom ett vitesföreläggande om 120 000 kronor eftersom företaget var registrerat och därför var tvungna att lämna in en deklaration som de inte gjort. Ärendet reddes dock kort därefter ut. "Ett vite på 120 000 kr får anses som orimligt för en rörelse som kanske omfattar en eller några personer och som har en blygsam omsättning. Det kan motsvara bruttointäkter på 2-3 miljoner", säger en av de företagare som Elektronik i Norden varit i kontakt med. Bötesbeloppet är satt utan hänsyn till företagets storlek. En annan småföretagare som EiN talat med drar slutsatsen att han, om han tvingas betala detta vite, tvingas lägga ned sitt företag. Branschinformationen retar sig många på. De som ringt och sökt hjälp från föreningen har hänvisats till hemsidan som det enligt Naturvårdsverket varit "upp till dem att tolka". "Man kan ha förståelse för att en myndighet behöver viss påtryckning för att få in uppgifterna till WEEE-registret. Men uppenbarligen har man tagit till en kanon för att skjuta mygg och inte förstått att det är just mygg det handlar om i många fall. Den svenska elektronikindustrin består av 20 stora företag. Resten är småföretag (vi har få medelstora elektronikföretag i Sverige) som inte bara har låg omsättning. I många av dem tvingas ägare och personal att arbeta långt fler timmar per vecka än i andra branscher för att det hela skall gå ihop. Det måste finnas en tolerans från myndighetshåll att dessa inte alltid lyckas få tid över till att sätta sig in i de mängder av förordningar och lagar som reglerar företag! Sanktioner måste stå i rimlig proportion till verksamheternas storlek", skriver Gunnar Lillieskiöld i Elektronik i Norden.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-1