Elektronikproduktion | 13 juni 2007

KTH startar centrum för inbyggda system

Fyra skolor på KTH är på väg att starta ett forskningscentrum inom Inbyggda system i samarbete med svensk industri. Samarbetet spänner över områden som elektronikhårdvara, datavetenskap, styrsystem och autonoma system.

Nästan all mikroelektronik, så mycket som 98 procent, sitter i så kallade inbyggda system, det vill säga produkter som i första hand inte betraktas som datorsystem. En intressant övning är att räkna mikrodatorer i hemmet. Där finns ofta ett antal persondatorer, men mikrodatorer i exempelvis bilar, mikrovågsugn, spis, ugn, kyl/frys, radio, värme/ventilationsanläggningar, stereo, TV, DVD, video, mobiltelefoner står för en mycket större mängd. Genom att inbyggda system just är integrerade i produkter skiljer de sig från vanliga datorer. På de inbyggda systemen ställs oftast betydligt större krav på högre tillförlitlighet. Samtidigt har de inbyggda systemen i allmänhet mer begränsade resurser (minne, prestanda) eftersom de ska vara små, robusta, dra lite ström och endast ta en mindre del av produktens kostnad i anspråk. Elektronik och programvara i inbyggda system ger möjlighet att åstadkomma helt nya produkter och kan också drastiskt förbättra egenskaper och prestanda i existerande sådan. Ta till exempel automatiserade symaskiner som kan kopplas upp mot Internet för att ladda ner senaste modet, renare förbränningsmotorer och aktiva säkerhetssystem i fordon, små handhållna apparater som sköter e-post och visar TV. De inbyggda systemen utgör allt oftare distribuerade system och knyts dessutom samman med externa nätverk. Fantastiska möjligheter väntar vid horisonten med tillämpningar i allt från medicinsk teknik till hushållsassistenter. "Detta stora spann av möjligheter och applikationer speglas också hos oss forskare på KTH, det är inte underligt att temat är spritt över så många institutioner. Vi ser att vi har mycket att vinna på att etablera samarbete mellan traditionella discipliner. Detta ger nya möjligheter inom undervisning, forskning och samverkan med industrin", säger Martin Törngren, professor i inbyggda reglersystem vid KTH. En stor utmaning utgörs dock i dagsläget av människan själv vad gäller förmågan att konstruera pålitliga och kostnadseffektiva avancerade system - stöd krävs för att hantera den ökande komplexitetsgraden. Inbyggda system påverkar hela livscykeln hos produkter, samt i stor utsträckning hela samhället. Torsdagen 30 augusti arrangeras ett seminarium om Inbyggda system och om samordningen vid KTH inom detta område.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2