Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 juni 2007

Prevas gör nytt förvärv

Prevas har tecknat avtal om förvärv av bolaget Optilution AB. Optilution är ett specialistföretag, med 5 anställda, med inriktning mot industriella IT-system för produktions- och processindustri.

Optilution bringar framförallt in kompetens inom Wonderwares produkter till Prevas. Marknaden för industriella IT-system upplever en stark tillväxt för system som integrerar och optimerar användningen av data från automations-, logistik- och affärssystem för att uppnå högre produktivitet i produktion och logistikflöden. Systemen används i både process- och tillverkningsindustri. "Förvärvet av Optilution innebär att vår strategiska satsning på Wonderware som programvaruplattform för industriell IT nu skjuter fart rejält. Vi ser fram emot att kunna hjälpa våra kunder med ytterligare produktivitetshöjningar via våra leveranser. Förvärvet ger oss även helt nya kundgrupper inom processindustrin samt i övriga Norden, något som ligger helt i linje med vår strategi", säger Anders Englund, VD på Prevas. "Optilution har sedan starten haft en inriktning mot spetskompetens kring Wonderwares produkter. Tillsammans med Prevas kommer vi att kunna åta oss större projekt och dessutom ytterligare förstärka vår spetskompetens inom automationsområdet", säger Robert Majanen, VD på Optilution. Ett förvärvsavtal har tecknats med tillträdesdag den 1 juni 2007. Den fasta köpeskillingen utgörs av ca 93.000 nyemitterade Prevas B-aktier, vilka vid tillträdesdagen motsvarade 3,3 Mkr. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling, som är relaterad till Optilutions resultatutveckling 2007, 2008 och 2009, komma att utgå. Den totala köpeskillingen kan dock max uppgå till 10,0 Mkr. Styrelse har beslutat att finansiera köpet genom att utnyttja sitt bemyndigande från årsstämman den 28 mars 2007, att genomföra en apportemission riktad till säljarna i Optilution. Optilutions verksamhet kommer att ingå som en del i Prevasgruppen och den förväntade positiva resultateffekten före skatt beräknas bli i storleksordningen 3 Mkr per år och kommer att få full effekt under andra halvåret 2008. Optilution kommer att ingå i Prevas koncernredovisning fullt ut från och med andra kvartalet 2007.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1