Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 juni 2007

ABB sponsrar Chalmers energiforskning

Energiforskning i Lund och på Chalmers belönas med ABB-stipendier.

Docent Olof Samuelsson vid Lunds Tekniska Högskola och docent Yuriy Serdyuk vid Chalmers tekniska högskola, har tilldelats årets stipendium på 50 000 kronor vardera ur Gunnar Engströms ABB-stiftelse. Olof Samuelsson belönas för sin forskning om tillförsel av energi till elsystemet, från småskalig vindkraft till storskalig högspänning. Yuriy Serdyuk belönas för sitt arbete med att modellera elektrofysikaliska fenomen i isolationssystem för högspänning. Olof Samuelsson är docent och universitetslektor vid institutionen för industriell automation och elektroteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Han disputerade på LTH år 1997, blev docent år 2003 och fick tjänst som universitetslektor på samma högskola år 2006. Hans forskning rör bland annat effektpendlingar i elsystemet och metoder att styra och dämpa dessa. Olof studerar kraftverks störningstålighet – alltifrån små vindanläggningar till stora kärnkraftverk – och har gjort värdefulla bidrag inom hela forskningsfältet. Han arbetar både med simuleringar och ett stort inslag av praktiska fältförsök. Under senare år har vindkraft eller distribuerad generering, varit Olofs huvudinriktning och han medverkar i ett stort EU-gemensamt forskningsprojekt på området. Hans arbete röner uppskattning från den skandinaviska kraftbranschen, där vindkraft är under stark utveckling. Yuriy Serdyuk är verksam som forskare, lärare och handledare inom högspänningsteknik på Chalmers i Göteborg. Han har sin grundutbildning från Kievs Polytekniska Institut i Ukraina, där han också tog sin första doktorsexamen – i elektrofysik – i september 1995. Yuriy fortsatte sin forskning och var bland annat under en period forskningsingenjör vid ABB:s högspännings-laboratorium i Oerlikon utanför Zürich. Yuriy kom till Göteborg som gästforskare och blev år 2000 anställd vid Chalmers. I maj 2004 tog han sin andra doktorsexamen, denna gång på Chalmers inom högspänningsteknik och utnämndes till docent i början av 2007. Han har i sin forskning studerat laddningstransport och elektrofysikaliska fenomen i isolerande material som utsätts för starka elektriska fält. Han har utvecklat datorverktyg som utgjort grunden för en gemensam beräkningsplattform för att simulera komplexa isolationsstrukturer för högspänning. Yuriy arbetar för närvarande med isolationssystemen till kraftöverföringar med 800 kV högspänd likström – HVDC – till exempel med att modellera de elektriska fälten i isolationen till krafttransformatorerna. Energiförlusterna är upp 30 procent lägre vid transmission på denna spänningsnivå jämfört med konventionell teknik. Gunnar Engströms ABB-stiftelse har som syfte att uppmärksamma och belöna yngre, framgångsrika forskare för deras insatser inom svensk energiforskning. Resultat som belönas ska ha, eller ser ut att få, praktisk och ekonomisk betydelse för energitillförsel, energikonvertering, energilagring eller energihushållning. Stiftelsen har sedan starten 1983 delat ut ett eller flera priser varje år och årets pristagare är 45 respektive 46 i ordningen. Målgruppen för stipendiet är bred, vilket gör priset intressant för hela den svenska energiforskningen.
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-2