Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 juni 2007

PartnerTech Åtvidaberg ansöker om kvarstad

Som tidigare meddelats har PartnerTech Åtvidaberg AB, ett dotterbolag till PartnerTech AB, inlett ett skiljeförfarande mot Swe-Dish Satellite Systems AB avseende fordringar för utförda leveranser. PartnerTech Åtvidaberg AB ansöker nu om kvarstad.

I samband med att avtalsförhållandet mellan PartnerTech Åtvidaberg AB och Swe-Dish Satellite Systems AB avslutades enades de båda bolagen om att vissa tvistiga frågor skulle avgöras i ett skiljeförfarande. Swe-Dish Satellite Systems AB har framfört invändningar mot fakturor från PartnerTech Åtvidaberg AB om ca 13 MSEK och har också framfört motkrav mot PartnerTech Åtvidaberg AB om ca 19 MSEK. Efter det att överenskommelsen om att pröva mellanhavandena i ett skiljeförfarande träffats har Swe-Dish Satellite Systems AB kvittat sin påstådda motfordran mot andra leveranser som PartnerTech Åtvidaberg AB fullgjort under parternas numera avslutade samarbete. Det sammanlagda ordervärdet av dessa senare leveranser uppgår till ca 20 MSEK inklusive moms. PartnerTech Åtvidabergs totala fordran på Swe-Dish Satellite Systems uppgår till ca 34 MSEK inklusive moms. Med anledning av den uppkomna situationen har PartnerTech Åtvidaberg AB inlämnat en ansökan om kvarstad av tillgångar i Swe-Dish Satellite Systems AB för att säkerställa betalning av sina fordringar.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1