Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 15 juni 2007

Switchcore lever vidare

Switchcore har beslutat att dra tillbaka förslaget om likvidation och istället sjösätts nu en omfattande kostnadsreduceringsplan för bolaget som nu skall leva vidare. Någon försäljning är inte heller aktuell i dagsläget.

Vid gårdagens årsstämma i SwitchCore fattades nedanstående beslut. Årsstämman beslöt att inte lämna någon utdelning till aktieägarna samt att förlusten delvis skulle kvittas mot reservfonden och delvis överföras i ny räkning. Mot bakgrund av den omorganisation av bolaget som initierats av styrelsen och som kommunicerats i pressrelease den 14 maj 2007 har valberedningen föreslagit att bolagets styrelse reduceras från fem till tre personer. Med undantag för Bo Hedfors, Jan Andersson och Ingrid Engström, som avböjt omval, omvaldes Per Andersson (ordförande) och Lars H Bruzelius samt nyvaldes Erwin Leichtle. Styrelsen består således fortsättningsvis av tre ledamöter: Per Andersson, Lars H Bruzelius och Erwin Leichtle. Beslut fattades även avseende valberedningens arbete. Vidare beslöts enligt valberedningens förslag att styrelsearvodet sänks från 720.000 kronor till 360.000 kronor, att fördelas med 240.000 kronor till ordföranden och 120.000 kronor till den ledamot som inte är anställd i bolaget. Årsstämman antog en ny bolagsordning med ett utökat föremål för bolagets verksamhet till att även omfatta ägande och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Styrelsen drog tillbaka sitt förslag om att erhålla mandat för att sälja hela den befintliga verksamheten. Mot bakgrund av att bolaget upprättat en kontrollbalansräkning som utvisar att mer än 50 % av bolagets aktiekapital är förbrukat, har fråga om bolaget skall träda i likvidation hänskjutits till årsstämman. Årsstämman beslöt att bolaget inte skall träda i likvidation.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2