Annons
Annons
Mönsterkort | 20 juni 2001

Micronic och ASML i allians

Micronic Laser Systems AB och ASML Holding NV tillkännagav idag att de nått en principiell överenskommelse att ingå en strategisk allians för att befästa sina positioner som ledande leverantörer av avancerad litografiutrustning till bildskärms- och halvledarindustrin.

Inom ramen för denna allians, kommer företagen att starta ett gemensamt utvecklingsprogram för att utveckla nya utrustningar för litografitillämpningar. Som ett led i denna allians ingår ett räntefritt konvertibelt lån på 320 MSEK från ASML till Micronic. Lånet har en löptid på tre år, och kan omvandlas till 1 miljon aktier i Micronic efter begäran från ASML. Micronics styrelse har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma som skall hållas den 13 juli, 2001 - För Micronic är det av strategisk betydelse att ingå en allians med ASML, ett företag som har en stark position inom litografisystem för halvledare. Vi avser att använda det nya kapitalet till att aggresivt öka vår närvaro och bearbetning av marknaden för fotomaskutrustningar för halvledarindustrin. Vi kommer också att lansera ett forsknings- och utvecklingsprogram för direktritningstillämpningar där vi ser möjligheter i halvledarindustrins efterfrågan på såväl kortare ledtider för nya produkter som för produktion av små volymer, säger Sven Löfquist, Micronics VD och koncernchef. - ASML är väl medvetet om fotomaskernas ökande betydelse för litografiprocessen. Micronic ger oss specialistkompetens inom kritisk fotomaskteknologi och denna allians är en naturlig breddning för ASML i vår traditionella litografimarknad. Vi kan även se en rad ömsesidiga synergieffekter när det gäller produktutveckling och marknadsföring, säger Doug Dunn, CEO of ASML
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-1