Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 juni 2007

Norge Föreslår importförbud av 18 ämnen

Norge har lagt fram ett lagförslag som förbjuder importen av 18 kemiska ämnen.

Enligt DTI(Department of Trade and Industry) i Storbritannien så har Norge lagt fram ett förslag om förbud mot import av 18 specifika kemikalier i konsumentprodukter. Ämnena som diskuteras är bland andra följande: Arsenik Bisfenol-A Kadmium Dietylhexylftalat(DEHP) Bly Medelkedjade klorerade paraffiner(medium-chained chlorinated paraffins (MCCP)) Muskämnena(Syntetiska polycycliska muskämnen och nitromuskämnen exempelvis), Perfluorooktylsyra(PFOA) (DTDMAC, DODMAC/DSDMAC, DHTDMAC) Triclosan Pentachlorphenol Tributyltenn och trifenyltenn compounds (TBT/TPT), Tetrabromobisfenol-A (TBBPA) Hexabromocyclododecane (HBCDD).
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-1