Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 juni 2007

EE-registrets administration fortsätter att diskuteras

Näringsdepartementet och Miljödepartementet har nu fått påtryckningar från EIF(Elektronikindustriföreningen) att se över sina efterlevnadsregler för EE-registret som väckt stor uppståndelse i branschen. Även från Näringspunkten får man nu hjälp.

Branschansvarige Lena Norder och en i EIFs styrelse, Vidar Wernöe, besökte Näringsdepartementet och Miljödepartementet i syfte att informera om elektronikindustrins syn på det nya EE-registret och dess problem som uppstått i samband med registreringen. EIF får även stöd från Näringspunkten i detta som skickat ett brev till Näringsdepartmentet och Miljödepartementet. I ett brev från Näringspunkten vädjar Näringspunktens VD Lennart Uhlman till Närings- och Miljödepartementen att se över de sanktionsavgifter som är kopplade till SFS 2005:209 om producentansvar då de anses slå oproportionerligt hårt mot i synnerhet mindre företag. "Företagen har akuta problem med förordningen om producentansvar och införandet av EE-registret. De upplever en brist på information och det har bl.a. varit oklarheter kring hur reglerna skall tolkas och tillämpas. Man upplever att det i många fall har varit svårt att avgöra om det egna företagets produkter omfattas eller ej och en del som sökt ledning från Naturvårdsverket upplever att de fått oklara besked. Därtill har många haft praktiska svårigheter att genomföra den faktiska registreringen pga av kravet på att ha en viss mjukvara", skriver Lennart Uhlman i sitt brev till departementen. I brevet menar man att företagen som av någon anledning halkat utanför Naturvårdsverkets ramar om vad som anses vara OK inte har gjort detta med vilje utan det är enligt Näringspunkten den oklara informationen som ligger till grund för många av de problem som företagen stöter på i efterlevandet av denna nya lag om producentansvar. Vitesförelägganden om 100 000 och 120 000 svenska kronor har drabbat en mängd företag och där har hänsyn inte tagits till storlek på företag utan vissa företag har detta drabbat hårt. "Vi vill å det starkaste påtala det orimliga i att ha så höga belopp som 100 000 kr som bötessumma oavsett företagets storlek, med enda parameter att värdet av sålda produkter skall motsvara minst 100 000 kr", skriver Lennart Uhlman i sitt brev.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1