Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 02 juli 2007

Diskutera In-design, varför och för vem?

När distributörerna i sina uttalanden meddelar att man tänker satsa mer på så kallad in-design och med fler så kallade FAE:er så vill man komma närmare konstruktionen för att få in sina komponenter i ett tidigt skede. Men vilka blir vinnarna och vilka blir förlorarna i detta?

Det finns säkert många sätt att sälja en komponent till en produkt. Det finns säkert även många olika aktörer som faktiskt säljer in komponenten till produkten. In design har tidigare debatterats i evertiqs forum och frågan om hur komponenter specificeras in i projektens BOM-listor har återigen blivit ett hett diskussionsämne. Man pratar om brott mot konkurrenslagarna, man pratar om att slutkunden får en sämre och mindre flexibel sits och man pratar om att distributörerna är de som är vinnarna på detta. Detta är vad evertiq har fått erfara bakom kulisserna för ingen vill egentligen tala om detta öppet. Vad handlar då detta heta ämne om? När en komponent designas in i en produkt så är ofta en så kallad FAE med i detta arbete hos konstruktören. FAE(Field Application Engineer) ser till att slutkunden får en nyckelkomponent som passar dess produkt. Därefter, när denna komponent är inspecad och ligger på BOM-listan så är komponenten knuten till att säljas via denna distributör som gjort in-design-jobbet. Detta får distributören för det arbete den lagt ner på att sälja in huvudmannens komponent. Vinnare i detta sägs vara den aktuella distributören som nu kommer att få sälja denna komponent till detta projekt tills en annan komponent designas in. Så länge det finns komponenter på hyllan av den indesignade komponenten, så länge funktionen i den aktuella produkten möter grundkraven och så länge man anser att priset på denna komponent fortfarande är attraktivt så är allting frid och fröjd även för produktägaren. Börjar det däremot krångla med tillgång på denna komponent hos distributören så att leveranstiderna drar iväg och därmed även priset på komponenten så sitter produktägaren i ett fastlåst läge eftersom man endast får köpa denna komponent från den aktuella distributören. Kontraktstillverkaren som hjälper till vid konstruktionen av produkten hos produktägaren vill gärna hjälpa till med att välja ut de komponenter som skall dels klara funktionen hos produkten och dels skall finnas tillgänglig under hela produktens livscykel. För att få ner totalkostnaden på produkten i kontraktstillverkningens avtal ser kontraktstillverkaren gärna till att speca in de komponenter åt produktägaren som kontraktstillverkaren kan få till bästa pris hos sina komponentleverantörer men också de komponenter som ligger rätt i produktlivscykeln. Ur kontraktstillverkarens synvinkel blir avtalet alltså bäst om den får inflytande i komponentvalet och i sin tur skall produktägaren alltså få ut det bästa resultatet av denna process genom att tillgång till komponenter, funktion hos produkten samt det lägsta möjliga priset då skall ha uppnåtts, enligt kontraktstillverkaren. FAE:erna skall enligt evertiqs intryck från kontraktstillverkaren alltså anses som ett störande moment av kontraktstillverkaren. TIllverkare som evertiq varit i kontakt med menar att både de och slutkunden hamnar i en dålig sits när komponenterna blir in-designade. Distributörer evertiq har varit i kontakt med menar att det är en stor fördel för dem att få designa in komponenterna. Frågan är alltså: Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med så kallad in-design? Vilka är vinnarna och vilka är förlorarna?
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1