Annons
Annons
Elektronikproduktion | 03 juli 2007

Strålfors fortsätter renodling<br>och avyttrar skrivarverksamhet

Strålfors har i dag informerats om att Böwe Systec International GmbH önskar utnyttja sin rätt att köpa Strålfors 50-procentiga aktieinnehav i det gemensamt ägda företaget Lasermax Roll Systems AB. Aktieförsäljningen är ett steg i den renodling som Strålfors påbörjat under senare år.

Lasermax Roll Systems etablerades den 30 september 2004 genom en sammanslagning av Strålfors affärsområde Lasermax och det av Böwe ägda bolaget Roll Systems Inc., USA. Eftersom Strålfors avsikt redan då var att på sikt dra sig ur denna verksamhet finns i aktieägaravtalet mellan Strålfors och Böwe optionsklausuler, som innebär att Strålfors från 2007 kan sälja sin 50-procentiga andel till Böwe samt att Böwe har rätt att köpa Strålfors andel. Böwe har nu utnyttjat denna sin rätt. Transaktionen kommer att slutföras under juli/augusti månad, varefter Lasermax Roll Systems AB blir ett helägt dotterbolag till Böwe Systec International GmbH. Lasermax Roll Systems tillverkar för- och efterbehandlingsutrustning till höghastighetsprintrar. Företaget omsätter 440 MSEK och har drygt 200 anställda.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1