Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 juli 2007

Östeuropa bra för svensk produktion

Enligt teknikföretagens senaste rapport så kan den östeuropeiska produktionen ses som en tillgång snarare än ett hot mot den svenska industrin.

"Företag lokaliserar i allt mindre utsträckning jobb till östra Europa på grund av lägre löner där. Istället ökar nu konkurrensen inom mer avancerad produktion. Detta är en ny och betydligt mer positiv utmaning för Sverige och för industrin", säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till rapporten "Svensk industri i ett växande östra Europa – hur påverkas produktionen i Sverige?". Rapporten visar att det inte handlar om jobbflytt till östra Europa. Tvärtom har produktionen där bidragit till att företag kunnat behålla verksamhet i Sverige som annars skulle ha flyttat till exempelvis Kina. Det är framför allt rena kostnadsskäl som gjort att företagen valt att etablera sig i östra Europa och särskilt är det arbetskraftsintensiv produktion som har lokaliserats dit. Här är det underleverantörer med enklare produktion som främst berörts. Verksamheten i östra Europa har samtidigt skapat ett ökat behov av avancerad produktion, FoU och administration i Sverige. Som en konsekvens av detta har andelen tjänstemän i Sverige ökat. Den kostnadsdrivna omlokaliseringen avtar i styrka. Istället kommer konkurrensen från östra Europa att öka inom mer avancerad produktion, allteftersom arbetskostnaderna och kunskapsnivån stiger i de nya EU-länderna. "I framtiden blir marknaden i östra Europa allt viktigare. Därför är det oroande att svensk export tappat andelar på den växande marknaden samtidigt som exempelvis Tyskland hållit ställningarna. Den ökande konkurrensen inom avancerad produktion kräver nya konkurrensförutsättningar för industrin i Sverige", säger Anders Rune. Alla stora och förvånansvärt många små medlemsföretag har ett affärsutbyte med östra Europa. Rapporten baseras på en statistisk studie som är representativ för Teknikföretagens 3 200 medlemmar. Dessutom har intervjuer genomförts med ett tjugotal ledare för svenska företag i Sverige och i östra Europa.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1