Annons
Annons
Elektronikproduktion | 06 juli 2007

Micronic redovisar kraftigt försämrat resultat

Micronic Laser Systems redovisar en kraftig nedgång i sin halvårsrapport. Omsättningen och resultatet störtdök jämfört med föregående år.

Micronic Laser Systems AB avger idag koncernens halvårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2007. Orderingången uppgick under första halvåret 2007 till 97 (431) MSEK, varav under andra kvartalet 38 (83) MSEK. Nettoomsättningen uppgick under första halvåret till 120 (841) MSEK, varav under andra kvartalet 81 (464) MSEK. Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -214 (226) MSEK, varav under andra kvartalet -106 (130) MSEK.Rörelseresultatet justerat för aktivering och avskrivningar på tidigare aktiverad utveckling uppgick till -166 (274) MSEK för första halvåret, varav under andra kvartalet -80 (155) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick första halvåret till -153 (162) MSEK, motsvarande -3,91 (4,14) SEK per aktie. För andra kvartalet var resultatet efter skatt -76 (94) MSEK, motsvarande -1,93 (2,41) SEK per aktie. Orderstocken var vid första halvårets utgång 178 (420) MSEK och omfattar system med beräknad leverans under 2007. Vid utgången av 2006 uppgick orderstocken till 200 MSEK. "Första halvåret färgades av det mycket svaga marknadsläget som vi befinner oss i. Under perioden har enbart ett system levererats. Den låga volymen har påverkat bruttomarginalen negativt. Kostnaderna utvecklas enligt plan och vi fortsätter att se de positiva effekterna i det program för sänkta kostnader som genomfördes under andra halvåret 2006." säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems AB. "Vår bild av att 2007 blir ett mellanår i bolagets utveckling kvarstår. Bildskärmsindustrin har återhämtat sig under våren och vi ser ett ökat kapacitetsutnyttjande hos kunderna. Vi ser även en viss kapacitetsutbyggnad som trolig under innevarande år. Vår bedömning är också att nästa generations bildskärmsfabriker kommer att resultera i beställningar av en ny generation mönster-ritare, möjligen redan under tredje kvartalet." "Inom halvledarområdet går bedömningarna om marknadsutvecklingen isär beträffande en återhämtning under andra halvåret. Vår uppfattning är att behovet av nyinvesteringar i mönsterritare för volymproduktion kommer att återhämta sig under andra halvåret, även om det ännu råder en viss osäkerhet hos våra kunder."
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1