Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 juli 2007

Dubblad vinst för Axis

Axis Communication tar idag ett glädjeskutt på börsen efter det att företagets halvårsrapport blivit offentlig. Både omsättning och vinst går starkt framåt.

Axis Communications redovisar idag sin halvårsrapport och det är idel positivt utvecklade siffror företaget redovisar. Nettoomsättningen uppgick under perioden till 748 Mkr (540) och rörelseresultatet uppgick under perioden till 161 Mkr (81). Resultatet före skatt uppgick under perioden till 161 Mkr (81) och resultatet efter skatt uppgick under perioden till 120 Mkr (58). "Axis fortsätter att agera offensivt på en expansiv marknad för nätverksvideo. Den totala försäljningen uppgick till 748 MSEK för första halvåret. Produktområde Video redovisade en försäljning på 677 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 44 procent jämfört med första halvåret 2006. Axis uppvisar också ett starkt rörelseresultat genom en god försäljningsutveckling samt fortsatt stabila bruttomarginaler." Ray Mauritsson, verkställande direktör på Axis Communications.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1